|

Ședință ordinară în Consiliul Local Sebeș. Au fost supuse la vot 26 de proiecte de hotărâri. Vezi câte s-au aprobat

Joi, cu începere de la ora 16.00, consilierii locali ai municipiului Sebeş s-au reunit în şedinţă publică ordinară pentru a lua în discuţie şi a aproba un număr de 26 de proiecte de hotărâre, precum şi pentru a li se aduce la cunoştinţă un număr de 7 memorii, informări şi adrese.

În cadrul şedinţei ordinare, aleşii locali au luat în dezbatere, printre altele, aprobarea regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehicolelor oprite sau staţionate neregulamentar pe domeniul public. Tot în cadrul şedinţei de joi s-a luat în discuţie aprobarea: listei de prioritate la repartizarea locuinţelor A.N.L.,  a situaţiilor deosebite în care se pot acorda ajutoare de urgenţă, precum şi a proiectului social prin care se vor acorda tichete valorice în cuantum de 100 lei elevilor. Consilierii locali au discutat și  numirea unor membri în Consiliul de Administraţie al Ocolului Silvic Sebeş R.A., precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a ocolului sillvic.

Aleşii locali au dezbătut 29 de proiecte de hotărâre din totalul cărora 7 au fost amânate şi 4 respinse. Tot în cadrul aceleiaşi sedinţe, celor 13 consilierilor locali prezenţi le-au fost aduse  la cunoştinţă un număr de 11 informări, memorii şi adrese.

Ca urmare a votului exprimat în cadrul întrunirii forului decizional local ce s-a desfăşurat în cursul zilei de joi, 27 septembrie, la sediul Primăriei Municipiului Sebeş, situaţia proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi se prezintă astfel:

 1.  Proiect de hotărâre privind majorarea Bugetului Municipiului Sebeş cu suma de 339,00 mii lei, efectuarea unor virări de credite bugetare între capitole bugetare, a unor redistribuiri de sume între obiective de investiţii precum şi majorarea fondului de rezervă bugetară cu suma de 7,73 mii lei – aprobat
 2. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită acordat tinerilor, în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, d-rei Filip Ioana, la cererea acesteia – aprobat
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate la repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile A.N.L valabilă până în luna ianuarie 2013 – aprobat
 4. Proiect de hotărâre privind încetarea valabilităţii HCL 142/2000 de aprobare a metodologiei de calcul pentru redevenţa unui teren concesionat şi revocarea HCL 140/2009 de modificare a HCL 142/2000 – amânat
 5. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a mijlocului fix “ Teren – Str. Progresului, nr.14, Sebeş ” care a făcut obiectul Contractului nr. 79/03.09.2012 subsecvent Acordului Cadru nr. 39/30.06.2010 – amânat
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe către Opincariu Cristian Nicolae şi Opincariu Adriana, a unui teren în suprafaţă de 2104,00 mp, situate în extinderea proprietăţii situată administrative în Sebeş, str. Progresului, nr.14 – amânat
 7. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcţiilor proprietate personală – aprobat
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al HCL nr. 240/2010 privind înfiinţarea la nivelul Consiliului Local al Municipiului Sebeş a structurii proprii de management a Spitalului Municipal – Sebeş – aprobat
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate şi a documentaţiei PUZ “Lucrări de exploatare cariere, balastiere ” extravilan Lancrăm – Municipiul Sebeş. Beneficiar SC Teracom Alba SRL – respins
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate şi a documentaţiei PUZ “Construire balastieră, exploatare nisipuri şi refacere teren după exploatare ” extravilan Lancrăm – Municipiul Sebeş. Beneficiar Florea Grup SRL – respins
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate şi documentaţie PUZ “ Amenajare iaz piscicol ” extravilan Municipiul Sebeş – respins
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor deosebite în care se pot acorda ajutoare de urgenţă – amânat
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului social “ EDUCAŢIE, ŞANSA NOASTRĂ PENTRU UN VIITOR MAI BUN ” – aprobat
 14. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită acordat unor persoane din HCL 98/2006 şi 154/2007, în baza  legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe – aprobat
 15. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 135/2012 de modificare a HCL 106/2012 pentru aprobarea regulamentului privind atribuirea locurilor de casă conform Legii 15/2003 – aprobat
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 109/2012 privind acordarea denumirii LICEUL TEHNOLOGIC “ SILVIU CĂRPINIŞANU ” SEBEŞ, unităţii de învăţământ liceal , Grup Şcolar Industrial Sebeş, din   LICEUL TEHNOLOGIC “ SILVIU CĂRPINIŞANU ” Sebeş în LICEUL TEHNOLOGIC SEBEŞ – aprobat
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. “ Extindere hală 1 logistică şi anexe industriale, construire hala 2 montaj logistică, anexe industrial şi utilităţi ” – Municipiul Sebeş, str. Augustin Bena FN – aprobat
 18. Proiect de hotărâre cu privire la acordul pentru realizarea lucrării “ Branşamente la reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare, str. Augustin Bena, Municipiul Sebeş ” de către SC STAR TRANSMISSION SRL – respins
 19. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie a Ocolului Silvic Sebeş R.A., precum şi aprobarea R.O.F Ocolul Silvic Sebeş R.A – amânat
 20. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare/selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie a Ocolului Silvic Sebeş R.A – amânat
 21. Proiect de hotărâre privind transferul fără plată a autoturismului marca Dacia Logan cu nr. AB – 07 – WPU de la Spitalul Municipal Sebeş la Serviciul Public de Asistenţă Socială Sebeş – respins
 22.  Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 195/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sebeş în Consiliile de Administraţie ale Şcolilor din învăţământul preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Sebeş – aprobat
 23. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului situat la parterul clădirii “ Centru îngrijire persoane cu handicap ” Sebeş, str. Lucian Blaga, nr. 45 A – aprobat
 24. Proiect de hotărâre privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate – aprobat
 25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehicolelor şi vehicolelor de orice fel oprite sau staţionate neregulamentar pe domeniul public şi privat al Municipiului Sebeş – aprobat
 26. Proiect de hotărâre privind unificarea numărului de inventar, alocarea de număr de inventar şi majorarea valorii de inventar pentru acoperiş Piaţa Dacia după finalizarea lucrărilor de investiţie – aprobat

Cât priveşte situaţia proiectelor de hotărâre suplimentare pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din preambulul HCL 200/2011 – aprobat
 2. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 2 la HCL 239/2012 referitor la atribuirea dreptului de folosinţă gratuită, acordat tinerilor, în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare – aprobat
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă, a două loturi de teren în suprafaţă de 1,00 mp fiecare, situate administrativ în Sebeş, str. Dorin Pavel, nr.82 şi nr.89, cu destinaţia amplasare panou publicitar de dimensiuni de 60 cm x 40 cm – amânat.

Tot suplimentar pe ordinea de zi au fost introduse un număr de 4 informări care au fost aduse la cunoştinţa aleşilor locali:

 1. Informare nr. 32349/25.09.2012 – privind iregularităţile constatate în timpul misiunii de audit la Ocolul Silvic Sebeş RA, în perioada 2008-2010.
 2. Informare nr. 32322/25.09.2012 – cu privire la Ocolul Silvic Sebeş RA.
 3. Informare nr. 32321/25.09.2012 – raport al Poliţiei Municipiului Sebeş referitor la îndeplinirea atribuţiilor specifice pe perioada iunie-august 2012.
 4. Informare nr. 32501/26.09.2012 – referitoare la situaţia imobilului situat administrativ în Sebeş, str. L. Blaga, nr.32.

Andreea TĂUŞAN

URL scurt: https://sebes.alba24.ro/?p=132132avatar Publicat de pe 28 Sep 2012. Publicat in ADMINISTRATIE, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Un comentariu pentru “Ședință ordinară în Consiliul Local Sebeș. Au fost supuse la vot 26 de proiecte de hotărâri. Vezi câte s-au aprobat”

 1. 25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehicolelor şi vehicolelor de orice fel oprite sau staţionate neregulamentar pe domeniul public şi privat al Municipiului Sebeş – aprobat

  Bravo Dancila! Sa ne traiesti! De asta ducea lipsa Sebesul acum. Sa ne ridice masinile parcate ilegal. Asta pentru suntem niste tampiti care nu fac altceva decat sa-si parcheze masinile ilegal desi exista locuri de parcare berechet.

  In loc sa te preocupe problemele serioase te ocupi de gainarii. Sunt curios care-s desteptii care au votat pentru.

  Unde era punctul asta pe fituica ta de campanie Dancila? Aia plina cu proiecte. Lipsea cumva?

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Comentate recent

 • IONICA: Schimbarea retelei de alim. cu apa din azbociment[cancirigen]expirata si colmatata[niciodata din 1973 n-a...
 • mia: cum ramane cu cablurile care stau printre crengile teilor plantati???????? era necesar scoaterea brazilor (Tuia)...
 • CLAUDIUS: Spitalul de Urgenta a cantat ….nu Bere gratisssss…
 • Sugedin Băltoacă: Din 10 postări, 9 sînt la comandă. Gen, postacii băsiști ai lui Udrea de la alegerile anterioare....
 • Gigi Sfiosu': Asistam la o campanie electorala de-a dreptul jalnica. Si daca nu e destul la toata tristetea asta de...

Publicitate

Horoscopul zilei