|

Şedinţă la CL Sebeş. Retragerea dreptului de administrare de către spital a spaţiului pentru locuinţe de serviciu a fost amânată

Consilierii locali din Sebeş s-au reunit joi, 29 august, de la ora 14.00, în şedinţă ordinară, cu 21 de proiecte de hotărâre pe ordinea de zi. Consilierii au votat aprobarea cuantumului compensaţiilor în bani care se vor acorda voluntarilor din Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Sebeş, prelungirea cu trei luni a perioadei de construire a capelei mortuare din cimitirul municipal, dar şi retragerea dreptului de administrare a unui spaţiu de către spital, în care trebuiau amenajate locuinţe de serviciu pentru medici specialişti.

UPDATE: În şedinţă, consilierii au hotărât amânarea votului asupra proiectului prin care se retrage dreptul de administrare asupra spaţiului de pe strada Călăraşi unde ar urma să se amenajeze locuinţe de serviciu pentru medici specialişti. Se aşteaptă concluziile şedinţei Consiliului de Administraţie al spitalului, pentru a se găsi o soluţie pentru demararea proiectului. Alt proiect de pe ordinea de zi, privind repartizarea, prin chirie, a apartamentelor nr. 4 şi 13 din Blocul ANL nr. 53, nu a trecut de votul consilierilor. Restul proiectelor au fost aprobate.

La şedinţa CL au fost prezenţi şi un grup de proprietari din zona rezidenţială aflată la ieşirea din municipiu spre Petreşti, care şi-au exprimat nemulţumirea faţă de construirea unor blocuri de locuinţe în apropierea caselor acestora.

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor virări de credite bugetare între capitole şi introducerea în Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013, cu finanţare de la bugetul local, a unui nou obiectivAPROBAT

2. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL 171/2013 şi aprobarea cuantumului compensaţiilor în bani care se vor acorda voluntarilor din Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Sebeş, pentru timpul efectiv de lucru – APROBAT

– pentru activităţi de prevenire şi pregătire: şef echipă – 5 lei pe oră, servant – 4,74 lei pe oră, specialist prevenire – 4,74 lei pe oră pe gospodărie; pe timpul intervenţiei:  şef echipă – 6 lei pe oră, servant – 5 lei pe oră. În 2009, tarifele erau de 4 lei în loc de 4,74 lei.

3. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Spitalului Municipal Sebeş asupra imobilului “spaţiu comercial – strada Călăraşi, nr, 4A”, nr. inv. 10211 – AMÂNAT

4. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de închiriere nr. 8025/4.04.2002 de pe titularul Dura Gheorghe în beneficiul fiicelor Dura Nicoleta Maria şi Dura Alexandra Camelia – APROBAT

5. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de închiriere nr 8068/4.04.2002, locatar Malcoci Ioan Todor, în benficiul dlui Bradea Victor – APROBAT

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă de către Şcoala Gimnazială Petreşti a unei încăperi în suprafaţă de 15.75 mp din incinta şcolii pentru comercializarea de produse alimentare – APROBAT

– Şcoala Gimnazială Petreşti organizează licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea unei încăperi cu suprafaţă de 15,75 mp pentru comercializarea de produse alimentare. Contractul va fi pe 2 ani, iar licitaţia se organizează în 3 septembrie, la ora 11.00, cu preţ pornire 9,06 lei/mp/lună. Pot participa PFA, întreprinderi individuale, familiale, SRL (etc.) autorizate pentru activităţi de comercializare produse alimentare. Spaţiul a mai fost închiriat cu aceeeaşi destinaţie, dar chiriaşul a renunţat la contract.

7. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei terenului situat în extravilanul localităţii Sebeş – Lancrăm, înscris în CF 78862, arabil, în suprafaţă de 200 mp – APROBAT

– Proprietarul Ioan Călin Dragolea din Alba Iulia donează administraţiei locale din Sebeş terenul de 200 mp, aflat în extinderea terenului staţiei de epurare de la Lancrăm.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului dreptului de folosinţă asupra terenului situat în Lancrăm din folosinţa dnei Klett Georgeta în folosinţa dlui Stănuş Daniel – APROBAT

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea, prin chirie, a apartamentelor nr. 4 şi 13, Scara C din bloc nr. 53 cartier L. Blaga, Sebeş – locuinţe construite din fonduri ANL – RESPINS

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului unor parcele de teren situate în Lancrăm grevate de dreptul de folosinţă a dlui Furdui Ioan şi Mihoc – APROBAT

11. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL 44/2012 referitoare la înregistrarea în inventarul Municipiului Sebeş a unor imobile cu destinaţie forestieră pe baza proceselor verbale de punere în posesie – APROBAT

– reglementarea administrativă a unor cabane, terenuri, drumuri forestiere din zonele Săliştea, Pianu, Săsciori, Şugag.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezlipire în două loturi a imobilului teren cu nr. Topo 502, situat în intravilan Sebeş, strada Ştefan cel Mare – APROBAT

13. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat administrativ în Petreşti, strada Beiwerg, înscris în CF 77010, curţi construcţii, în suprafaţă de 182 mp – APROBAT

14. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat administrativ în Petreşti, strada Beiwerg, înscris în CF 77018, curţi construcţii, în suprafaţă de 182 mp – APROBAT

15. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului a mijlocului fix “teren strada Traian, nr. 4B”, nr.inv. 81391 – APROBAT

16. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 7/2013, privind aprobarea calendarului de activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2013. Cupa Muhlbach la tenis de câmpAPROBAT

17. Proiect de hotărâre privind redistribuirea unor sume în cadrul Listei obiectivelor de investiţii a instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013 – APROBAT

– SPAP cere buget de investiţii pentru: loc de joacă, valoare estimată de  43.500 lei

Pentru amenajarea şi autorizarea târgului de animale din Sebeş, sunt necesare unele achiziţii:

– cântar de animale de până la 1000 kg, valoare estimată 4.800 lei (cel vechi este degradat)

– module PVC demontabile: modul PVC cinci încăperi, valoare estimată 59.200 lei şi modul PVC demontabil cântar evaluat la 39.500 lei.

Pentru administrare clădire autogară, SPAP cere majorare buget cu 123.500 lei, din care 16.000 lei pentru cheltuielile de încălzit, iluminat şi forţă motrică şi 107.500 lei pentru apă, canal, salubritate.

18. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 1796/2002 privind administrarea Cimitirului Municipal Sebeş – APROBAT

– Se solicită încheierea unui act adiţional la contractul de cesiune privind administrarea Cimitirului Sebeş încheiat cu Cuteanu M. Veronica Întreprindere Individuală. Termenul de finalizare al lucrărilor de construire a capelei mortuare, finalizare lucrări topocadastrale şi înscriere CF, respectiv termen final înscriere capelă în CF va fi de 15.12.2013, prelungit cu trei luni. Motivul: procedura lucrărilor topocadastrale şi înscriere în CF este complexă şi necesită timp mai îndelungat. Lucrările de construire au fost finalizate.

19. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 5801/1.05.2000 de pe titularul David Samoilă către moştenitoarele David Maria, David Puşa Cristina şi Oniche Simona Cosmina – APROBAT

20. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului a mijlocului fix “teren Răhău”, nr. inv. 81394 (darea în administrare SPAP a unui teren 15.867 mp în extravilan Răhău în apropierea terenului de fotbal către SPAP pentru amenajare) – APROBAT

21. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş a trei loturi de teren, donaţie SC Kaufland România – APROBAT

– Kaufland donează trei parcele teren Primăriei (după ce au fost finalizate lucrările de amenajare): teren 339 mp înd reptul sensului giratoriu, partea stângă a str. A. Bena, sens spre Deva; teren 870 mp, sens giratoriu Kaufland; teren 485 mp, la intrarea din str. A. Bena în str. Industriilor pe partea dreaptă.

 

 

 

URL scurt: https://sebes.alba24.ro/?p=136895avatar Publicat de pe 29 Aug 2013. Publicat in ADMINISTRATIE, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

2 comentarii pentru “Şedinţă la CL Sebeş. Retragerea dreptului de administrare de către spital a spaţiului pentru locuinţe de serviciu a fost amânată”

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Comentate recent

  • IONICA: Schimbarea retelei de alim. cu apa din azbociment[cancirigen]expirata si colmatata[niciodata din 1973 n-a...
  • mia: cum ramane cu cablurile care stau printre crengile teilor plantati???????? era necesar scoaterea brazilor (Tuia)...
  • CLAUDIUS: Spitalul de Urgenta a cantat ….nu Bere gratisssss…
  • Sugedin Băltoacă: Din 10 postări, 9 sînt la comandă. Gen, postacii băsiști ai lui Udrea de la alegerile anterioare....
  • Gigi Sfiosu': Asistam la o campanie electorala de-a dreptul jalnica. Si daca nu e destul la toata tristetea asta de...

Publicitate

Horoscopul zilei