|

Ședință de CL: Repartizarea locuințelor pentru tineri și organizarea rețelei școlare, pe ordinea de zi a Consiliului Local

Consilierii locali ai municipiului Sebeș se reunesc miercuri, 27 martie în ședință iar pe ordinea de zi se regăsesc 48 de proiecte de hotărâre. Vor fi supune aprobării, organizarea reței școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Sebeș, modificarea regulamentului de organizare a comerțului în piețe, modificarea tarifelor practicate de operatorul de salubrizare, lista de prioritate la repartizarea locuințelor pentru trineri dar și multe alte proiecte de interes pentru cetățeni.

Consultați mai jos ordinea de zi a ședinței.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei cantităţi de material lemnos pentru Şcoala Gimnazială Nr. 2 Sebeş , respectiv Şcoala Gimnazială Răhău.

2. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL 134/2002 referitoare la acordarea dreptului de folosinţă gratuită acordat Parohiei Evanghelice C.A. Sebeş , asupra imobilului înscris în CF 74728 , nr. top. 1609 , situat administrativ în Sebeş , str. Piaţa Primăriei , nr. 6.

Proiecte initiator primar

3. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 7/2013 privind aprobarea calendarului de activităţi cultural – educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2013.

Proiect iniţiator viceprimar

4. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş a unor reţele de alimentare cu apă şi de canalizare pe străzile : Pădureni , Speranţei, 8 Aprilie şi Aurel Vlaicu , Municipiul Sebeş .

5. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a străzii Şurianu cu valoarea aferentă lucrărilor de reabilitare .

6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 241/2012 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Sebeş în AGA a Societăţii comerciale „APA – CTTA „S.A. , la care Municipiul Sebeş prin Consiliul Local este acţionar precum şi aprobarea contractului de mandat.

Proiecte iniţiator primar

7. Proiect de hotărâre privind aducerea la cunoştinţa consilierilor locali situaţiile privind demararea procedurilor achiziţiile publice .

Proiect iniţiator consilier Roncea Radu

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sebeş pentru anul şcolar 2013 – 2014.

9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului , a „Clădirii centralei termice Valea Frumoasei „ şi a terenului aferent acesteia.

10. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată , a unui autoturism din dotarea Municipiului Sebeş către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean – Avram Iancu Alba .

11. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată , a unui autoturism din dotarea Municipiului Sebeş către Primăria Comunei Cîlnic , jud. Alba .

12. Proiect de hotărâre privind preluarea calităţii de titular al Contractului de închiriere nr. 104/2005 de către d-na Marta Veronica – urmare a decesului soţului acesteia.

13. Proiect de hotărâre privind preluarea calităţii de titular al Contractului de închiriere nr. 118/2005 de către d-na Elena Toca – urmare a decesului soţului acesteia.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 191/2011 privind aprobarea „Regulamentului de organizare a comerţului în pieţele din raza administrativa a Municipiului Sebeş „

15. Proiect de hotărâre privind alocarea de număr de inventar pentru mese după finalizarea lucrărilor în pieţele din Municipiul Sebeş.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Tarifelor practicate de către SC Greendays SRL în cadrul Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare al Municipiului Sebeş , nr. 5 / 20.02.2012, şi încheierea unui act adiţional privind modificarea Anexei 7 la contract .

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate la repartizarea locuinţelor pentru tineri , destinate închirierii , construite din fondurile A.N.L. valabilă până în luna ianuarie 2014.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 289/2011 privind aprobarea situaţiilor deosebite în care se pot acorda ajutoare de urgenţă.

19. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcţiilor proprietate personală.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Sebeş alocate pentru activităţi nonprofit de interes local .

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor ce vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local, a principalelor atribuţii ale membrilor comisiei şi a componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în inventarul Municipiului Sebeş, a unor reţele de apă şi de canalizare realizate din fonduri IID

23. Proiect de hotărâre privind identificarea şi înscrierea, în CF a proprietăţii Municipiului Sebeş a imobilului situat administrativ în Sebeş, cartier M Kogălniceanu – „alei şi spaţii verzi”, în suprafaţă de 2581 mp.

24. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului a mijlocului fix „Fântână decorativă Piaţa Primăriei”.

25. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL.50/2013 privind organizarea comisiilor pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Sebeş.

26. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică , conform prevederilor din Legea nr. 155/2010 – legea Poliţiei Locale.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor , pe anul 2013 ,la Ocolului Silvic Sebeş RA .

Proiecte iniţiator primar

 

28. Informarea nr. 8269/28.02.2013 – adresa SC GREENDAYS SRL.

29. Informarea nr. 8856/05.03.2013 – cererea d-lui Popa Vasile , Sebeş , str. M. Kogălniceanu , Bl. 162, ap. 7, jud. Alba .

30. Informarea nr. 8856/07.03.2013 – a Serviciului Patrimoniu , Transport şi Registru Agricol privind cererea d-lui Popa Vasile.

31. Informarea nr. 4573/06.03.2013 – a Serviciului Patrimoniu , Transport şi Registru Agricol privind cererea lui Furdui Constantin şi Furdui Ana .

32. Informarea nr. 8733/05.03.2013- cererea d-lui Dăncilă Radu , Sebeş, Aleea Parc, Bl. 25, Ap.9, jud. Alba .

33. Informarea nr. 8969/06.03.2013 – cererea Centrului Cultural „Lucian Blaga „Sebeş şi a Clubului Rotary Sebeş.

34. Informarea nr. 9005/06.03.2013 – cererea Parohiei Ortodoxe Române RĂHĂU.

35. Informarea nr. 1604/06.03.2013- adresa Biroului Contencios Juridic şi Administraţie .

36. Informarea nr. 8946/06.03.2013 – dosarul A.G.A. al Asociaţiei H.C. ALBA SEBEŞ .

37. Informarea nr. 9184/07.03.2013 – adresa Consiliului reprezentativ al părinţilor elevilor de la Şcoala Gimnazială Nr. 2 Sebeş, jud. Alba .

38. Informarea nr. 9088/07.03.2013 – adresa SC NICHI ARDEAL CONSTRUCT SRL.

39. Informarea nr. 10209/15.03.2013 – un grup de intelectuali .

40. Informarea nr. 10290/15.03.2013 – adresa d-lui Tecar Ioan –S.C Pehart Tec S.A.

41. Informarea nr. 10318/18.03.2013 – adresa d-lui Mircea Matei , preşedinte CIPPM Sebeş.

42. Informarea nr. 10335/18.03.2013 – adresa Radio Star şi Radio Orion .

43. Informarea nr. 10535 / 18.03.2013 – adresa SC ALPINVEST CENTER SRL.

44. Informarea nr. 10548/18.03.2013 – adresa d-nei Ghenescu Daniela , Sebeş, str. Călăraşi,nr. C3.

45. Informarea nr. 10712/19.03.2013 – Rapoartele de evaluare a implementării Legii 544/2001 –privind Liberul acces la informaţiile de interes public şi a Legii 52/2003 privind Transparenţa decizională pentru anul 2012.

46. Informarea nr. 10916/20.03.2013 – cererea d.nei Moga Marioara .

47. Informarea nr. 4835/12.03.2013- raport al Biroului Contencios Juridic şi Administraţie .

48. Problemele consilierilor .

URL scurt: https://sebes.alba24.ro/?p=134852avatar Publicat de pe 26 Mar 2013. Publicat in ADMINISTRATIE, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Comentate recent

  • IONICA: Schimbarea retelei de alim. cu apa din azbociment[cancirigen]expirata si colmatata[niciodata din 1973 n-a...
  • mia: cum ramane cu cablurile care stau printre crengile teilor plantati???????? era necesar scoaterea brazilor (Tuia)...
  • CLAUDIUS: Spitalul de Urgenta a cantat ….nu Bere gratisssss…
  • Sugedin Băltoacă: Din 10 postări, 9 sînt la comandă. Gen, postacii băsiști ai lui Udrea de la alegerile anterioare....
  • Gigi Sfiosu': Asistam la o campanie electorala de-a dreptul jalnica. Si daca nu e destul la toata tristetea asta de...

Publicitate

Horoscopul zilei