|

Şedinţa Consiliului Local Sebeş. Protocol pentru învăţământul profesional şi punctaje pentru locuri de casă. Vezi proiectele aprobate

Consilierii locali din Sebeş s-au reunit joi, 31 octombrie, de la ora 14.00, în şedinţă ordinară, cu 22 de proiecte pe ordinea de zi. Printre acestea s-au aflat protocolul de colaborare privind înfiinţarea şi susţinerea funcţionării “Învăţământului profesional de Tip Dual Sebeş 2013” în cadrul Liceului Tehnologic Sebeş, completarea caietului de sarcini pentru licitaţia terenului de lângă „Pehart” şi taxele pentru 2014.

UPDATE: Consilierii au aprobat 19 proiecte prezentate pe ordinea de zi. Proiectul de completare a documentaţiei pentru vânzarea terenului vizat Zewa a fost respins, însă data licitaţiei rămâne 21 noiembrie. Proiectul privind taxele locale a fost retras de pe ordinea de zi, la fel şi cel referitor la retragerea dreptului de folosinţă ce a fost acordat unor tineri, în baza Legii 15/2003, pentru unele terenuri pe care pot construi case.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a Bugetului Local al Municipiului Sebeş la data de 30.09.2013.

2. Proiect de hotărâre privind  efectuarea unor virări de credite bugetare, precum şi redistribuirea unor sume între obiectivele de investiţii cuprinse în bugetul local al bugetului împrumuturilor interne al Municipiului Sebeş pe anul 2013.

3. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş a unui teren în suprafaţă de 200 mp, situat administrativ în extravilanul municipiului Sebeş, localitatea Lancrăm, înscris în CF nr. 78862 Sebeş.

4. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului privat al Municipiului Sebeş a imobilului „Locuinţă str. Mihai Viteazul, nr. 3, ap. 4, Sebeş”

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 81/41872/11.12.2008 a locuinţei din Sebeş, str. Călăraşi, nr. 4 – titular Todor Maria.

6. Proiect de hotărâre  privind cesionarea contractului de închiriere nr. 9364/24.04.2002, locatar  Iacob Ileana în beneficiul  d-lui Sentea Alexandru – Marcel.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru chiriaşii din blocurile ANL 12 AB – cartier Valea Frumoasei.

8. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea anexei 1 – Caietul de sarcini –  la HCL nr. 252/ 2013 privind aprobarea conditiilor de organizare si desfăşurare a licitatiei pentru vânzarea, prin licitaţie publică deschisă, a unui imobil teren în suprafaţă totală de 35.789 mp, proprietar municipiul Sebeş, domeniul privat, situat administrativ în Petresti, strada Energiei – RESPINS

9. Proiect de hotărâre privind nivelul pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2014 – se propun aceleaşi cuantumuri de taxe cu cel din 2013 – RETRAS

10. Proiect de hotărâre privind modificarea art.4 al H.C.L. 169/2013 şi acordarea cu titlul gratuit a cantităţii de 92 mc material lemnos pentru: Baza Sportivă a Liceului cu Program Sportiv, Complexul Sportiv din Arini şi pentru Şcoala Gimnazială Nr. 2 Sebeş, respectiv Şcoala Gimnazială  Răhău.

11. Proiect de hotărâre privind parcelarea terenului  înscris în CF 27650, nr. cad vechi  3639, nr. cad nou 78462, proprietar Municipiul Sebeş „Cimitirul municipal” situat administrativ în Sebeş, str. Augustin Bena, nr. 85, în suprafaţă de 50792 mp.

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea transferului dreptului de folosinţă asupra terenului  situat în Lancrăm din folosinţa d-nei Ciocea Reghina în folosinţa d-nei Riţa Maria.

13. Proiect de hotărâre  privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea d-lui Stănuş Daniel – asupra  terenului situat în Lancrăm, înscris în CF 77228 sub nr. top. 3273/29.

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea protocolului de colaborare privind înfiinţarea şi susţinerea funcţionării “Învăţământului profesional de Tip Dual Sebeş 2013”în cadrul Liceului Tehnologic Sebeş.

15.  Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de închiriere nr.9362/24.04.2002 modificat prin act aditional nr.1/25083/08.07.2013, locatar  Gândilă Dănuţ în beneficiul d-lui Bârsan Ioan-Dan.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului  de oportunitate şi a documentaţiei PUZ „Construire depozit materiale pentru confecţionat uşi  şi ferestre „Lancrăm – extravilan.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ „Construire hală service (până la 50 autovehicule), construire birouri şi anexe, construire împrejmuire, racord utilităţi (apă – canal, energie electrică, gaze naturale), Sebeş, str. Augustin Bena, nr. 95.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea punctajului obţinut de cererile de repartizare a locuinţelor din domeniul privat al Municipiului Sebeş.

19. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş a unui teren arabil în suprafaţă de 1.255 mp, situat administrativ în intravilanul localităţii Petreşti, FN (cu ieşire la strada Molidului), înscris în CF nr.78506 Sebeş.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea punctajului obţinut de  solicitanţii unor „locuri de casă” în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.

21. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă ce a fost acordat unor tineri, în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare şi atribuirea acestora în ordinea descrescătoare – RETRAS

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii antecontractelor şi a contractelor de vânzare  – cumpărare având ca obiect vânzarea (la cererea chiriaşului) a trei  apartamente construite din fonduri A.N.L.

INFORMĂRI:

1. Informarea nr. 35290/2013 – adresa comitetului de părinţi , cls-a VII-a B, Şc. Gen. Nr. 2 Sebeş .

2. Informarea nr. 35468/2013 – adresa directorului Şcoala Gimnazială nr. 2 Sebeş .

3. Informarea nr. 35293/2013 – referat  al Comisiei  care a analizat cererile formulate de culte privind alocarea unor sume din bugetul local al Mun. Sebeş  , precum şi de propunere a alocării de sume din buget , cultelor în  funcţie de încadrarea acestora în prevederile legale.

4. Informare  nr. 35381/2013 –  adresa avocat Tomescu Felicia.

5. Informarea  nr. 35458/2013 – adresa d-lui Iancu Ioan – Sebeş, str. Viilor , nr. 37 A , jud. Alba .

6. Informarea nr. 36653/2013 – adresa  locatarilor Bl. 87, ap. 1-8, Sebeş, jud. Alba .

7. Informarea nr. 36654/2013 – adresa  locatarilor Bl. 89, Lucian Blaga , Sebeş, jud. Alba .

8. Informarea nr. 36732/2013 – adresa   d-lui Sterp Dumitru , cartier L.Blaga , bl. 51 , ap. 19, Sebeş, jud. Alba .

9. Informarea nr. 36824/2013 – adresa proprietarilor spaţiilor comerciale din B-dul L. Blaga 65-85, Sebeş , jud. Alba .

10. Informarea  nr. 36878/2013 –  adresa  Organizaţiei „TREBUIE” Sebeş.

11. Informarea nr. 37369/2013 – adresa Agenţiei Naţionale pentru Romi.

12. Informarea nr. 37416/2013 – adresa d-nei Truta Ileana , str. Peneş Curcanul, nr. 10, Sebeş , jud. Alba.

13. Informarea nr. 37824/2013 – Notă de constatare a Poliţiei locale privind zona chioşcurilor de flori, str. Radu Stanca, Sebeş.

14. Informarea nr. 37825/2013 – Notă de constatare a Poliţiei locale privind situaţia cartierului de rromi –zona Gusu, Sebeş.

15. Informarea nr. 38123/2013 – adresa Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş.

URL scurt: https://sebes.alba24.ro/?p=137184avatar Publicat de pe 31 Oct 2013. Publicat in ADMINISTRATIE, BREAKING NEWS, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

2 comentarii pentru “Şedinţa Consiliului Local Sebeş. Protocol pentru învăţământul profesional şi punctaje pentru locuri de casă. Vezi proiectele aprobate”

  1. […] şedinţa de CL vor fi discutate şi o serie de informări. Vedeţi mai multe detalii pe Sebeş24.ro. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || […]

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Comentate recent

  • IONICA: Schimbarea retelei de alim. cu apa din azbociment[cancirigen]expirata si colmatata[niciodata din 1973 n-a...
  • mia: cum ramane cu cablurile care stau printre crengile teilor plantati???????? era necesar scoaterea brazilor (Tuia)...
  • CLAUDIUS: Spitalul de Urgenta a cantat ….nu Bere gratisssss…
  • Sugedin Băltoacă: Din 10 postări, 9 sînt la comandă. Gen, postacii băsiști ai lui Udrea de la alegerile anterioare....
  • Gigi Sfiosu': Asistam la o campanie electorala de-a dreptul jalnica. Si daca nu e destul la toata tristetea asta de...

Publicitate

Horoscopul zilei