|

Şedinţa Consiliului Local Sebeş. Proiectul privind licitaţia pentru terenul fabricii „Zewa” la Petreşti, respins la vot

Consilierii din Sebeş s-au reunit luni, 30 septembrie, de la ora 14.00, în şedinţă ordinară, cu 23 de proiecte pe ordinea de zi şi lase proiecte suplimentare. Printre acestea se află înfiinţarea a două staţii de transport şi modificarea programului de transport public local de persoane prin curse regulate, aprobarea tarifelor de închiriere a terenurilor de fotbal şi tenis din bazele sportive aparţinând municipiului Sebeş şi, din nou, retragerea dreptului de administrare a Spitalului Municipal Seneş asupra imobilului „spaţiu comercial – str. Călăraşi nr. 4A.

UPDATE: În şedinţa de luni, printre cele şase proiecte de hotărâre introduse suplimentar pe ordinea de zi s-a regăsit şi proiectul privind aprobarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a licitaţiei pentru vânzarea, prin licitaţie publică deschisă, a unui imobil teren în suprafaţă totală de 35.789 mp, pe strada Energiei din Petreşti, vizat de investitorul „Zewa” pentru cel  mai mare parc logistic din industria hârtiei igienice din sud-estul Europei, o investiţie estimată la 150 de milioane de euro. Proiectul a fost însă respins, după ce doi consilieri s-au abţinut de la vot şi alţi trei au votat împotrivă, iar încă trei au fost absenţi, din totalul de 19 consilieri. Astfel, investiţia rămâne în standby, în condiţiile în care autorităţile locale şi judeţene şi-au exprimat sprijinul pentru acest demers.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Sebeş pe anul 2013 – APROBAT

2. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată a majorărilor de întârziere datorate bugetului local al municipiului Sebeş de către persoanele fizice şi persoanele juridice – APROBAT

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării numărului maxim de autorizaţii taxi care pot fi atribuite de către Municipiul Sebeş şi a declanşării unei noi proceduri de atribuire a unui număr de patru autorizaţii noi – APROBAT

4. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere a apartamentului nr. 1 din blocul nr. 12, Scara B cartier Valea Frumoasei Sebeş – locuinţă construită din fonduri ANL – APROBAT

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în chirie, a apartamentului nr. 4, Scara C, a apartamentului nr. 13 scara C din blocul 53 cartier L. Blaga şi ap. 1 Sc B cartier Valea Frumoasei Sebeş – locuinţe construite din fonduri ANL – APROBAT

6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 43/15529/11.05.2012 – locatar Edu Constantin – APROBAT

7. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 208/2013 referitoare la apartamentarea imobilului situat administrativ în Petreşti, str. Beiwerg, înscris în CF 77010, curţi, construcţii, în suprafaţă de 182 mp – APROBAT

8. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 209/2013 referitoare la apartamentarea imobilului situat administrativ în Petreşti, str. Beiwerg, înscris în CF 77018, curţi, construcţii, în suprafaţă de 191 mp – APROBAT

9. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii nr. 32088/9.09.2013, adresată de Pădurean Maria, domiciliată în Sebeş, str. M. Kogălniceanu Bl 74/29 – APROBAT

10. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea a două staţii de transport şi modificarea programului de transport public local de persoane prin curse regulate (consilierul liberal Cristian Radu a propus înfiinţarea a două noi staţii de autobuz, una în colonia Petreşti, pentru copiii care merg la şcoală şi alta în zona Drumul Dăii, aproape de sediul firmelor, la solicitarea cetăţenilor; propunerea va face obiectul unui nou proiect de hotărâre) – APROBAT

11. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 207/2013 de aprobare a documentaţiei tehnice de dezlipire în două loturi a imobilului teren cu nr. top 502, situat în intravilan Sebeş, str. Ştefan cel Mare – APROBAT

12. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat administrativ în Sebeş, str. Mihai Viteazul nr. 3, înscris în CF 75099, curţi, construcţii, nr, top 1508/2, în suprafaţă de 665 mp şi nr top 1509/2, în suprafaţă de 903 mp – APROBAT

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de ordine interioară a Căminului pentru persoane vârstnice Sebeş – APROBAT

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a terenurilor de fotbal şi tenis din bazele sportive aparţinând municipiului Sebeş – APROBAT

15. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Spitalului Municipal Sebeş asupra imobilului „spaţiu comercial – str. Călăraşi nr. 4A” – APROBAT

16. Proiect de hotărâre privind diminuarea suprafeţelor de teren aferent drumurilor vicinale afectate de lucrarea Autostrada Orăştie – Sibiu – APROBAT

17. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei terenului situat în intravilanul localităţii Petreşti, înscris în CF 78506, arabil, în suprafaţă de 1.255 mp – APROBAT

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare având ca obiect vânzarea (la cererea chiriaşului) a apartamentului construit din fonduri ANL situat administrativ în Sebeş, str. Valea Frumoasei Bloc 12 B, ap. 7, în favoarea doameni Costea Vetuţa – APROBAT

19. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 153/2011 de completarea HCL 103/2011 de aprobare a documentaţiei de dezlipire a imobilului teren înscris în CF 70473 Sebeş nr top 3585/1 păşune, nr. top 35586/2, 3593, 3594, teren situat în Petreşti strada Valea Sebeşului – APROBAT

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat administrativ în Sebeş, în incinta Liceului Tehnologic Sebeş, str. Viilor nr.2, pentru amplasarea unei rulote în vederea comercializării de produse alimentare şi nealimentare – APROBAT

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică a deşeurilor de fier rezultate din casări /dezmembrări – APROBAT

22. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 HCL 205/29.08.2013 de aprobare a schimbului unor parcele de teren loc de casă situate în Lancrăm, grevate de dreptul de folosinţă a dlor Furdui Ioan şi Mihoc Petru – APROBAT

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate „Construire hală producţie-montaj, logistică şi anexe industriale „Sebeş –extravilan” – APROBAT

PROIECTE SUPLIMENTARE PE ORDINEA DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind  majorarea valorii de inventar a imobilului “Teren aferent curte, alei şi trotuare – Şcoala Gimnazială Mihail Kogălniceanu” ca urmare a lucrării de modernizare (valoarea lucrărilor de modernizare alei, trotuare şi curtea şcolii, finalizate în 2011 este de 192.086 lei) – APROBAT

2. Proiect de hotărâre  privind  revocarea HCL nr.173/2013 – privind actualizarea nomenclaturii stradale a municipiului Sebeş – APROBAT

3. Proiect de hotărâre  privind  acordul Consiliului Local Sebeş în vederea reabilitării, consolidării  şi mansardării apartamentului 2, proprietar David Nicolae, Sebeş, str. M.Viteazu, nr. 4 , jud. Alba – APROBAT.

4. Proiect de hotărâre  privind  alocarea unei sume de bani Parohiei Ortodoxe Petreşti (40.000 de lei pentru construirea unei capele mortuare) – RETRAS

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a licitaţiei pentru vânzarea, prin licitaţie publică deschisă, a unui imobil teren în suprafaţă totală de 35.789 mp, proprietar Municipiul Sebes, domeniul privat, situat administrativ în Petreşti, strada Energiei – RESPINS

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului social ,,Şi eu vreau să merg la şcoală” – APROBAT

7. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea avizului prealabil de oportunitate  şi a documentaţiei PUZ „Construire  staţie meteo, împrejmuire, branşament utilităţi tehnico – edilitare, platformă meteo şi anexe „ Sebeş , DN 7, Cîmpul Vinţului (beneficiar Star Transmission, pe un teren de 9.514 mp; construcţia va fi racordată temporar la alimentarea cu energie electrică de la postul de transformare ce aparţine Ener Rom SRL, administrator Cristian Ronchini, până la construirea unui post de transformare propriu) – APROBAT

URL scurt: https://sebes.alba24.ro/?p=137036avatar Publicat de pe 30 Sep 2013. Publicat in ADMINISTRATIE, BREAKING NEWS, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Un comentariu pentru “Şedinţa Consiliului Local Sebeş. Proiectul privind licitaţia pentru terenul fabricii „Zewa” la Petreşti, respins la vot”

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Comentate recent

  • IONICA: Schimbarea retelei de alim. cu apa din azbociment[cancirigen]expirata si colmatata[niciodata din 1973 n-a...
  • mia: cum ramane cu cablurile care stau printre crengile teilor plantati???????? era necesar scoaterea brazilor (Tuia)...
  • CLAUDIUS: Spitalul de Urgenta a cantat ….nu Bere gratisssss…
  • Sugedin Băltoacă: Din 10 postări, 9 sînt la comandă. Gen, postacii băsiști ai lui Udrea de la alegerile anterioare....
  • Gigi Sfiosu': Asistam la o campanie electorala de-a dreptul jalnica. Si daca nu e destul la toata tristetea asta de...

Publicitate

Horoscopul zilei