|

Şedinţă la Consiliul Local Sebeş: patru proiecte de hotărâre respinse şi unul amânat

În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Sebeş ce a avut loc pe miercuri, 31 octombrie, aleşii locali au dezbătut un număr total de 32 de proiecte de hotărâre, din care patru au fost respinse şi unul amânat. Cei 18 consilieri locali prezenţi la şedinţa ordinară ce a avut loc la sediul Primăriei Municipiului Sebeş au avut de dezbătut şi analizat 31 de proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, plus un proiect introdus suplimentar.

Prin votul exprimat, aleşii locali au aprobat majorarea Bugetului Municipiului Sebeş cu suma de 306,00 mii lei, precum şi reactualizarea Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2012, finanţate din împrumuturi interne. Proiectul care viza aprobarea încheierii ”Protocolului privind implementarea unui sistem de colectare şi valorificare a deşeurilor din fluxul menajer în Municipiul Sebeş” a fost amânat întrucât reprezentanţii societăţii “Greendays” nu au fost prezenţi la şedinţa ordinară.

Va prezentăm situaţia proiectelor de hotărâre după exprimarea votului:

 1. Proiect de hotărâre privind  majorarea Bugetului Municipiului Sebeş cu suma de 306,00 mii lei , efectuarea  unor virări de credite bugetare între capitole bugetare , a unor redistribuiri de sume între obiective de investiţii ,  majorarea fondului de rezervă bugetară precum şi utilizarea unor sume de la fondul de rezervă bugetară . Reactualizarea  bugetului şi Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2012, finanţate din împrumuturi interne – aprobat
 2. Proiect de hotărâre privind repartizarea  de sume  unor culte religioase , precum şi revocarea art.5 din HCL 89 / 2012 privind repartizarea sumelor alocate cultelor religioase în bugetul pe anul 2012 – aprobat
 3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului de execuţie a Bugetului Local al Municipiului Sebeş la data de 30.09.2012 –  aprobat
 4. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţa gratuită, acordat Protopopiatului Ortodox Român Sebeş prin HCL 199/2003 asupra unui teren în suprafaţă de 518 mp situat în Sebeş , str. Lucian Blaga – zona sălii Leul de Aur –  aprobat
 5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea închirierii, prin licitaţie publică deschisă, a două loturi de teren   în suprafaţa  de 1,00 mp fiecare , situate administrativ în Sebeş, str.Dorin Pavel nr.83 şi nr.84,  cu destinaţia amplasare  panou  publicitar de dimensiuni de 60cmx40cm – aprobat
 6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea închirierii, prin licitaţie publică deschisă, a unui  teren   în suprafaţa  de 4,00 mp  , situat administrativ în Sebeş, str.Valea Frumoasei , în zona sensului giratoriu şi a fostului magazin Ecostar , cu destinaţia amplasare  panou  publicitar de tip backlight de dimensiuni de aproximativ 4m x3m – aprobat
 7. Proiect  de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru chiriaşii din blocurile ANL 12 AB – cartier – Valea Frumoasei – aprobat
 8. Proiect de hotărâre de modificare a art.1 alin. (1) din HCL 253/2012 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită , acordat unor persoane prin HCL 98/2006 şi 154/2007, în baza  legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe – aprobat
 9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea schimbării lotului de teren  acordat , cu drept de folosinţă gratuită , în baza legii 15/2003 , d-nei Popescu Alina , înscris în CF 76141 nr.  cad.76141, cu lotul de teren  înscris în CF 76089 , nr. cad. 76089 – aprobat
 10. Proiect de hotărâre privind instituirea taxelor speciale în anul 2013 pentru serviciile prestate  de către  Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă – aprobat
 11. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune privitor la cumpărarea  imobilului situat administrativ in Sebes, b-dul Lucian Blaga nr. 28, monument istoric înscris in lista Monumentelor istorice –  cod LMI AB-II-m-B-00346 – aprobat
 12. Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2013, pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Sebeş, Serviciul Poliţia Locală Sebeş, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanei Sebeş şi Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Sebeş – aprobat
 13. Proiect de hotărâre  privind aprobarea atribuirii unei cantităţi de material lemnos pentru Şcoala Gimnazială  Nr. 2 Sebeş, respectiv Şcoala Gimnazială Răhău şi Grădiniţa cu program normal Răhău, precum şi Liceului cu Program  Sportiv Sebeş – aprobat
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii „Protocolului privind implementarea  unui sistem de colectare şi valorificare  a deşeurilor din fluxul menajer în Municipiul Sebeş „ între MUNICIPIUL SEBEŞ , SC ECO – ROM  AMBALAJE şi  SC GREENDAYS SRL , punct de lucru  Sebeş – amânat
 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea  reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sebeş în Consiliile de Administraţie ale Şcolilor din învăţământul preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Sebeş şi încetarea valabilităţii HCL nr. 195/2012 şi HCL nr. 257/2012 – respins
 16. Proiect de hotărâre privind  propunerea de atribuire teren aferent construcţiilor proprietate  personală şi modificarea art. 1 al HCL nr. 251/2012 – aprobat
 17. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 a  HCL nr.1/2012 prin care s-a aprobat  calendarul de activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2012 – aprobat
 18. Proiect de hotărâre  privind completarea  „Regulamentului  pentru desfăşurarea activităţilor de curăţenie , întreţinere , păstrarea liniştii şi ordinii publice în Municipiul Sebeş” aprobat prin HCL nr. 229/2008 cu completările şi modificările ulterioare – proiect iniţiator viceprimar – aprobat
 19. Proiect de hotărâre  privind  modificarea organigramei şi statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială – aprobat
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea  listei cu  punctajul realizat , de către solicitanţii dreptului de folosinţă gratuită a terenurilor , acordat în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe , cu modificările şi completările ulterioare – aprobat
 21. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită  asupra  unor locuri de casă , acordat tinerilor, în baza legii 15/2003 privind sprijinul  acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe , cu modificările  şi  completările ulterioare  şi atribuirea  acestora  în ordinea  descrescătoare a punctajului  obţinut  de alţi solicitanţi – aprobat
 22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea avizului prealabil de oportunitate şi a documentaţiei PUZ „Construire casa de vacanţă şi lac de agrement , Lancrăm – Municipiul Sebeş – Tarlaua Baie” – respins
 23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea avizului prealabil de oportunitate şi a documentaţiei PUZ „Construire baltă pescuit sportiv , cu zona de agreement, Sebeş , extravilan – aprobat
 24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea avizului prealabil de oportunitate şi a documentaţiei PUZ „Amenajare iaz piscicol „ Extravilan Municipiul Sebeş – respins
 25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea avizului prealabil de oportunitate şi a documentaţiei PUZ „Lucrări de exploatare cariere, balastiere ”Extravilan Lancrăm – Municipiul Sebeş – aprobat
 26. Proiect de hotărâre privind  aprobarea avizului prealabil de oportunitate şi a documentaţiei PUZ „Construire balastieră ,exploatare nisipuri şi refacere teren exploatare „ Extravilan  Lancrăm – Municipiul Sebeş – aprobat
 27. Proiect de hotărâre privind  transferul fără plată al Autoturismului marca Dacia Logan cu nr. de înmatriculare AB- 07-WPU de la Spitalul Municipal Sebeş la Serviciul Public de Asistenţă Socială Sebeş – aprobat
 28. Proiect de hotărâre privind  desemnarea delegatului Consiliului Local al Municipiului Sebeş în Comisia pentru constatarea şi evaluarea pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase – aprobat
 29. Proiect de hotărâre privind acordul pentru amplasarea unei plăci comemorative pe faţada clădirii administrative a Spitalului Municipal Sebeş – respins
 30. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Statului de funcţii al Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului , ca urmare a promovării în grad profesional a personalului contractual – aprobat
 31. Proiect de hotărâre privind poziţia Municipiului Sebeş în Dosar nr. 5880/1/2012 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – aprobat

Cât priveşte proiectul de hotărâre înscris suplimentar pe ordinea de zi, privitor la reprezentarea Consiliului Local, prin apărător ales în procesul cu Ocolul Silvic Sebeş R.A., şi acesta din urmă a fost aprobat prin votul exprimat de aleşii locali.

URL scurt: https://sebes.alba24.ro/?p=133584avatar Publicat de pe 31 Oct 2012. Publicat in ADMINISTRATIE, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Un comentariu pentru “Şedinţă la Consiliul Local Sebeş: patru proiecte de hotărâre respinse şi unul amânat”

 1. ionela ai masina……..ce hcl de ……………….bani.

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Comentate recent

 • IONICA: Schimbarea retelei de alim. cu apa din azbociment[cancirigen]expirata si colmatata[niciodata din 1973 n-a...
 • mia: cum ramane cu cablurile care stau printre crengile teilor plantati???????? era necesar scoaterea brazilor (Tuia)...
 • CLAUDIUS: Spitalul de Urgenta a cantat ….nu Bere gratisssss…
 • Sugedin Băltoacă: Din 10 postări, 9 sînt la comandă. Gen, postacii băsiști ai lui Udrea de la alegerile anterioare....
 • Gigi Sfiosu': Asistam la o campanie electorala de-a dreptul jalnica. Si daca nu e destul la toata tristetea asta de...

Publicitate

Horoscopul zilei