|

Şedinţă la Consiliul Local Sebeş: Zilele municipiului, „Fiii Petreştiului”, locuri de casă pentru tineri şi investiţii

primaria sebesConsilierii locali din Sebeş se reunesc marţi, 29 iulie, de la ora 14.00, în şedinţă ordinară, cu 22 de proiecte pe ordinea de zi. Vor vota atribuirea unor locuri de casă pentru tineri, reactualizarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2014 cu finanţare de la bugetul local şi detalii organizatorice legate de trei evenimente: „Zilele Sebeşului” (22-24 august 2014), ,,Fiii Petreştiului – 135 de ani de la înfiinţarea Fanfarei din Petreşti” (15-17 august 2014) şi ,,Artă Pentru Sebeş”.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a Bugetului Local al Municipiului Sebeş la data de 30.06.2014.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului-teren înscris în C.F. 72504 Sebeş – Parc Arini.

3. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei din partea SC „Star Assembly” SRL asupra unei suprafeţe de teren arabil de 56 mp, situat în extravilanul Municipiului Sebeş, înscris în C.F. nr. 80035 Sebeş , nr. crt. A1, nr. cad/nr. top. 80035 (pentru amplasarea unei staţii de pompe-apă)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării imobilelor situate în Sebeş – str.Lucian Blaga, nr.4, nr.inv.10211, nr.inv. 10039.01 şi nr.inv. 10039.02.

5. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş a mijloacelor fixe Reţea canal str.Tudor Vladimirescu nr.inv.20619 şi str.Reţea canal Nicolae Iorga nr.inv.60087.

6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului a mijlocului fix Atelier producţie Răhău, nr.inv.11022 şi schimbarea destinaţiei din “atelier producţie” în “casă de locuit”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de dezmembrare a imobilului situat administrativ în Sebeş, str.Aviator Gheorghe Olteanu, nr.22, înscris în CF nr. 75900 Sebeş, nr.cad.75900.

8. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Act Adiţional la Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a Municipiului Sebeş ca urmare a reevaluării bunurilor.

9. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă ce a fost acordat unor tineri, în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe , cu modificările şi completările ulterioare.

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea, în baza punctajului obţinut de solicitanţi , a unor „locuri de casă „ în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe , cu modificările şi completările ulterioare.

11. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de închiriere nr. 8017/04.04.2002, locatar Luca Liviu Dănuţ în beneficiul d-lui Roman Constantin – Flavian.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional pentru completarea şi modificarea contractului de închiriere nr. 16/10365/29.03.2011 încheiat cu SC Colibri Tour SRL.

13. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere a apartamentului nr.6 din blocul nr. 12, Scara B cartier Valea Frumoasei, – Sebeş – locuinţă construită din fonduri A.N.L.

14. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în chirie, a apartamentului nr.6 din blocul nr. 12, Scara B cartier Valea Frumoasei – Sebeş, locuinţe construite din fonduri A.N.L.

15. Proiect de hotărâre privind identificarea şi dezmembrarea imobilului înscris în CF 4004 – Petreşti situat administrativ în Sebeş – Petreşti, str. D Gherea, nr 51

16. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanei din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, judeţul Alba.

17. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2014 cu finanţare de la bugetul local – Anexa 3 la buget, aprobată prin H.C.L. nr.125/2014.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea tematicii de instruire, a regulilor şi măsurilor în domeniul situaţiilor de urgenţă cu aplicabilitate în cadrul Primăriei Municipiului Sebeş.

19. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 4/2014 privind aprobarea calendarului de activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2014 în sensul stabilirii taxei de ocupare a domeniului public al Municipiului Sebeş, cu aparate, standuri, tonete cu ocazia evenimentului „Zilele Sebeşului” ce se va desfăşura în perioada 22-24 august 2014 (10 lei/mp/zi)

20. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 4/2014 privind aprobarea calendarului de activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2014 în sensul , stabilirii taxei de ocupare a domeniului public al Municipiului Sebeş, cu aparate, standuri, tonete cu ocazia evenimentului ,,Fiii Petreştiului – 135 de ani de la înfiinţarea Fanfarei din Petreşti” ce se va desfăşura în perioada 15-17 august 2014 (10 lei/mp/zi)

21. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 4/2014 privind aprobarea calendarului de activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2014, în sensul introducerii punctului 32, cu următorul eveniment: ,,Artă Pentru Sebeş” (ateliere de pictură, expoziţii cu vernisaje şi spectacole artistice; august-decembrie 2014; Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş)

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentanţilor mass/media pe lângă autorităţile administraţiei publice locale din Municipiul Sebeş

Informări

Adresa Colegiului Naţional „Lucian Blaga „Sebeş.

Adresa Asociaţiei „Arttrad Valea Frumoasei”

Adresa d-lui Popa Seviştean Daniel

Notă informativă „Greendays”

Adresa d-lui Râurean Valeriu – SC Lion SRL

Informare Compartiment achiziţii – investiţii.

Dare de seamă S.V.S.U. Sebeş.

Adresa Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş

Adresa d-nei Damian Paraschiva – Sebeş, L.Blaga , nr. 53, bl. 53, ap. 14, jud. Alba

Adresa Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş .

Contestaţie la caietul de sarcini ce face obiectul licitaţiei închiriere chioşcuri de flori Sebeş.

Raport privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul I al anului 2014.

Referat SPTRA privind solicitarea d-lui Macarie Vasile pentru schimb de terenuri.

URL scurt: https://sebes.alba24.ro/?p=138494avatar Publicat de pe 28 Iul 2014. Publicat in ADMINISTRATIE, BREAKING NEWS, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Un comentariu pentru “Şedinţă la Consiliul Local Sebeş: Zilele municipiului, „Fiii Petreştiului”, locuri de casă pentru tineri şi investiţii”

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Comentate recent

  • IONICA: Schimbarea retelei de alim. cu apa din azbociment[cancirigen]expirata si colmatata[niciodata din 1973 n-a...
  • mia: cum ramane cu cablurile care stau printre crengile teilor plantati???????? era necesar scoaterea brazilor (Tuia)...
  • CLAUDIUS: Spitalul de Urgenta a cantat ….nu Bere gratisssss…
  • Sugedin Băltoacă: Din 10 postări, 9 sînt la comandă. Gen, postacii băsiști ai lui Udrea de la alegerile anterioare....
  • Gigi Sfiosu': Asistam la o campanie electorala de-a dreptul jalnica. Si daca nu e destul la toata tristetea asta de...

Publicitate

Horoscopul zilei