|

MARŢI: Şedinţă la Consiliul Local Sebeş. Taxe şi impozite pe 2017, modernizări de străzi, gratuitate la transport public. Ordinea de zi

primaria SebesConsilierii locali din Sebeş se reunesc marţi, 29 noiembrie, de la ora 14.00, în şedinţă ordinară, cu 33 de proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat, printre altele, rambursarea unui credit bancar, nivelul taxelor şi impozitelor locale pe 2017, modernizări de străzi şi reţele de apă, aprobarea regulamentului de acordare a gratuităţii la transportul public local, aprobarea calendarului de activităţi cultural-educative, sportive, precum şi al programului cu oraşele înfrăţite, reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local.

Ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre  privind majorarea Bugetului Local al Municipiului Sebeş pe anul 2016, cu suma de 7000,00 mii lei şi rambursarea integrală a creditului contractat de Municipiul Sebeş de la Unicredit Bank.

2.Proiect de hotărâre  privind nivelurile pentru valorile impozabile şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2017.

3.Proiect de hotărâre  privind stabilirea situaţiilor deosebite  şi a metodologiei  privind acordarea ajutoarelor de urgenţă din bugetul local, persoanelor singure sau familiilor de pe raza Municipiului Sebeş şi a localităţilor aparţinătoare.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind implementarea şi eliberarea formatului unic al modelului Card – legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap.

5.Proiect de hotărâre  privind atribuirea de nume pentru străzile nou create în Municipiul Sebeş, după cum urmează: str. Transilvania şi str. Ardealul.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei cantităţi de material lemnos pentru Liceul cu program Sportiv Sebeş.

7.Proiect de hotărâre  privind aprobarea  formularului de cerere pentru acordarea unor beneficii de asistenţă socială din bugetul local.

8.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sebeş, a unor imobile  de interes local situate pe raza UAT Sebeş.

9.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al Municipiului Sebeş, a imobilului situat în Sebeş, str. Lucian Blaga, nr. 4.

10.Proiect de hotărâre privind transformarea imobilului drum vicinal nr. cad.98 – Lancrăm, în  strada „După grădini”.

11.Proiect de hotărâre privind introducerea  în inventarul domeniului public al Municipiului  Sebeş a investiţiei „Modernizare  şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în aglomerarea Sebeş”.

12.Proiect  de hotărâre privind introducerea  în inventarul domeniului  public al Municipiului Sebeş a investiţiei „Modernizare străzi Sebeş: Stejarului, Viitorului, Lemnarilor, Ogorului, Mihail Sadoveanu, Brânduşelor, Oaşa, Luncile Prigoanei, Tipografilor, Bujorului  Municipiul Sebeş .

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor  de închiriere pentru chiriaşii din blocul ANL 53CD – strada Lucian Blaga.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modalitatea de acordare a rovinetei gratuite persoanelor cu handicap, însoţitorilor sau după caz asistenţilor personali ai acestora.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a gratuităţii la transportul public local în Municipiul Sebeş.

16.Proiect de hotărâre privind contractarea unui studiu de impact asupra sănătăţii populaţiei, cu evaluarea stării de sănătate a populaţiei  în raport cu factorii de mediu şi identificarea  măsurilor de intervenţie pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei.

17.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului a locuinţei ,”Apartament bl.70/8 M. Kogălniceanu” din Municipiul Sebeş.

18.Proiect de hotărâre  privind atribuirea , în baza punctajului  obţinut de  solicitanţi, a unui „loc de casă în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea  unei locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.

19.Proiect de hotărâre privind  propunerea de atribuire  teren aferent construcţiilor proprietate personală.

20.Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii unui Act adiţional referitor  la prelungirea duratei Contractului de închiriere (locuinţă) Nr. 93/23311/14.07.2011 – locatar Domniţa Manuela – Camelia.

21.Proiect de hotărâre privind introducerea  în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş a investiţiei „Reabilitare reţea apă strada Spitalului; Extindere reţea apă strada Bujorului”.

22.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei de primă înscriere a imobilelor drumuri vicinale Sebeş-Răhău aparţinătoare UAT Sebeş.

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării Contractului de închiriere (locuinţă) nr. 55/36867/13.09.2016 de către soţul supravieţuitor, urmare a decesului titularului.

24.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 156/2016 privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru consumul de carburanţi.

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ şi RLU proiect nr. 1254/2016, ”Reamenajare imobil existent pentru destinaţie clinica radioterapie şi construcţie spaţiu tratamente”, Lancrăm – str. Uliţa de Mijloc, nr. 58, jud. Alba.

26.Proiect de hotărâre privind transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al Municipiului Sebeş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, a sectorului de drum, precum şi declasarea sectorului de drum naţional DN7 (km 329+100 – km 331+400) din categoria funcţională a drumurilor de interes local.

27.Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei de selecţie/evaluare a administratorilor în funcţie-membri al Consiliului de Administraţie a Ocolului Silvic Sebeş RA care solicită reînnoirea mandatului.

28.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 18/2016 privind aprobarea calendarului de activităţi cultural-educative, sportive, precum şi al programului cu oraşele înfrăţite, ce se vor desfăşura în cursul anului 2016.

29.Proiect de hotărâre privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

30.Proiect de hotărâre privind  aprobarea preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă care se va vinde la licitaţii, pentru producţia anului 2017, la Ocolul Silvic Sebeş RA.

31.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei de primă înscriere a imobilelor-drumuri de exploatare din Municipiul Sebeş aferente sectoarelor cadastrale incluse în lucrările sistematice de cadastru.

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului dreptului de folosinţă asupra terenului situat în Sebeş – Lancrăm, FN, zona Arini, parcela 35, înscris în CF 76119 Sebeş. nr. Crt. A1, nr. Cad./nr.top 76119 în suprafaţă de 299 mp. acordat în baza Legii nr. 15/2003, d-lui Bumbu Marcel-Nicolae, în favoarea d-lui Dreghiciu Daniel.

33.Proiect de hotărâre privind scutirea la plata impozitului aferent locuinţei pentru proprietarii din blocurile de locuinţe şi pentru proprietarii clădirilor tip locuinţă unifamilială care au executat lucrări de reabilitare termică pe cheltuială proprie.

URL scurt: https://sebes.alba24.ro/?p=140278avatar Publicat de pe 28 Noi 2016. Publicat in ADMINISTRATIE, BREAKING NEWS, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Comentate recent

  • IONICA: Schimbarea retelei de alim. cu apa din azbociment[cancirigen]expirata si colmatata[niciodata din 1973 n-a...
  • mia: cum ramane cu cablurile care stau printre crengile teilor plantati???????? era necesar scoaterea brazilor (Tuia)...
  • CLAUDIUS: Spitalul de Urgenta a cantat ….nu Bere gratisssss…
  • Sugedin Băltoacă: Din 10 postări, 9 sînt la comandă. Gen, postacii băsiști ai lui Udrea de la alegerile anterioare....
  • Gigi Sfiosu': Asistam la o campanie electorala de-a dreptul jalnica. Si daca nu e destul la toata tristetea asta de...

Publicitate

Horoscopul zilei