|

MARŢI: Şedinţă la Consiliul Local Sebeş. Protejarea mediului şi sănătăţii locuitorilor, modernizări de străzi, tarife la apă şi servicii medicale

primaria SebesConsilierii locali din Sebeş se reunesc marţi, 29 august, de la ora 14.00, în şedinţă ordinară, cu peste 30 de proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat documentaţii pentru construire de locuinţe, modernizări de străzi, reabilitări reţele de apă, tarife la serviciile medicale, investigaţii paraclinice solicitate la cererea pacienţilor, modificarea preţurilor la apă potabilă şi a tarifelor de canalizare, supraveghere video pentru siguranţa cetăţenilor, protejarea mediului, sănătăţii populaţiei şi bodiversităţii, audit extern.

Ordinea de zi:

1.Aprobarea documentaţiei cadastrale de dezlipire a unui imobil situat în Sebeş, cartier Mircea cel Mare (CF 84390, nr. Ord. A1) – drum (cartier), în suprafaţă e 12.446 mp şi modificarea HCL 155/2017 privind aprobarea încheierii unui contract cadru cu Agenţia Naţională pentru Locuinţe în vederea transmiterii în folosinţă gratuită a terenului, precum şi asigurarea din bugetul local a sumelor necesare elaborării documentaţiilor tehnico-economice şi execuţiei utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei în vederea realizării investiţiei “Construcţia de locuinţe de serviciu în cartierul Mircea cel Mare, Municipiul Sebeş”.

2.Aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui teren în suprafaţă de 4 mp, pe domeniul public al municipiului Sebeş, intersecţia str. Augustin Bena cu str. Transilvaniei, pentru amplasare panou publicitar.

3.Aprobarea documentaţiei PUZ şi RLU, proiect 1/2017 “Elaborare PUZ în vederea reglementării parcelelor pentru construire locuinţe familiale, Sebeş, str. Salcâmului FN”.

4.Aprobarea rezultatelor procedurii organizate conform HCL 73/2017 pentru atribuirea autorizaţiilor taxi.

5.Acordul pentru racordarea de gaze natural a imobilului în care funcţionează Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

6.Retragerea din administrarea Liceului Tehnologic Sebeş a mijlocului fix “Teren aferent – Grup şcolar Industrial Sebeş – str. Viilor, nr. 2” (nr. Inventor 80019 şi darea în administrare către Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş.

7.Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii “modernizaare străzi: Tineretului, Arini, Zăvoi şi Crângului, Sebeş DALI – proiect 1/2017”

8.Aprobarea modificării Art.1 din HCL 319/2016 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul “Reabilitare Şcoala Gimnazială Răhău” – proiect 25/2016.

9.Aprobarea temei de proiectare nr. 26676/16.08.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii “Extindere reţea apă pe străzile Oituz şi Sânzienelor, Petreşti, municipiul Sebeş” – faza SF.

10.Nivelul tarifelor la serviciile medicale, investigaţii paraclinice solicitate la cererea pacienţilor (pentru cei care solicit: servicii medicale, investigaţii paraclinice la cerere – şcoala de şoferi, port armă, referate medicale, adeverinţe medicale etc), cei care se prezintă fără bilet de trimitere de la medical de familie, medic specialist sau cei care sunt neasiguraţi CASS.

11.Împuternicirea primarului municipiului Sebeş ca reprezentant în Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Apa Alba pentru a participa la AGA şi a voza hotărârea privind modificarea preţurilor la apă potabilă şi a tarifelor de canalizare.

12.Aprobarea temei de proiectare 3012/8.08.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii “Modernizare strada Depozitelor”, municipiul Sebeş, faza DALI.

13. Aprobarea temei de proiectare 3004/7.08.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii “Modernizare strada Occidentului”, municipiul Sebeş, faza DALI.

14. Aprobarea temei de proiectare 26675/16.08.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii “Reabilitare reţea apă strada Dorobanţi – tronson între strada Griviţa şi strada Crişan; reabilitare reţea apă strada Decebal – tronson între strada Abatorului şi râul Sebeş”, municipiul Sebeş, faza DALI.

15.Aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari anuali rezultaţi din planul de administrare, pe perioada mandatului, la Ocolul Silvic Sebeş RA

16.Modificarea şi actualizarea devizului general al obiectivului de investiţii “Schimbare de destinaţie din centrală termică în spaţiu cu destinaţie culturală – Casa Artelor Sebeş”

17.Aprobarea criteriilor pentru selecţia utilizatorilor (gospodăriilor) care primesc unităţi de compostare individual.

18.Aprobarea cuantumului cotizaţiei datorate Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba.

19.Completarea şi prelungirea contractului de închiriere – cabinet medical 80/4.09.2012 prin încheierea unui act adiţional – titular cabinet medical Modoeanu Nicoleta Adina.

20.Sistematizarea parţială a cartierelor Aleea Parc, Aleea Lac, Lucian Blaga şi Valea Frumoasei, în vederea reamenajării zonelor afectate de construcţii / garaje, eliberarea terenului şi crearea de noi locuri de parcare.

21.Modificarea art. 5 HCL 137/2017 şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de Management şi Implementare a proiectului “Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sebeş” cod proiect 106138.

22.Aprobarea studiului de fezabilitate pentru “Amenajare loc joacă cartier M. Kogălniceanu”.

23. Majorarea valorii de inventor a mijlocului fix “Reţea apă – strada Abatorului, ca urmare a finalizării şi efecturării recepţiei la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi extindere reţea apă strada Abatorului – tronsonul de la nr. 40 până la calea ferată”.

24.Aprobarea regulamentului privind organizarea şi funcţionarea regiei publice locale de interes public Ocolul Silvic Sebeş RA

25.Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a promovării în grad profesional a trei funcţionari publici.

26.Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Sistem de supraveghere video pentru siguranţa cetăţenilor în municipiul Sebeş”

27.Aprobarea documentaţiei cadastrale privind rectificarea suprafeţei imobilului CF 7338 Sebel, nr. Top. 1828/3/2, de la suprafaţa de 24.500 mp la suprafaţa de 19.968 mp, suprafaţă rezultată în urma măsurătorilor topografice.

28.Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare termică clădire spital” (DALI) – proiect 2917/2017.

29.Majorarea bugetului local cu suma de 134,54 mii lei şi redistribuirea unor sume între obiectivele de investiţii, pe grupe de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2017 şi estimări 2018-2020.

30.Modificarea şi completarea HCL 156/2016 privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru consumul de carburanţi.

31.Protejarea mediului înconjurător a sănătăţii populaţiei şi a biodiversităţii în municipiul Sebeş (consilieri iniţiatori Cristian Radu, Ovidiu Cătălin Lupu, Ana Maria Coman)

32.Aprobarea achiziţionării unui serviciu de audit extern de către Municipiul Sebeş

Informări.

 

 

URL scurt: https://sebes.alba24.ro/?p=140658avatar Publicat de pe 25 Aug 2017. Publicat in ADMINISTRATIE, BREAKING NEWS, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Comentate recent

  • IONICA: Schimbarea retelei de alim. cu apa din azbociment[cancirigen]expirata si colmatata[niciodata din 1973 n-a...
  • mia: cum ramane cu cablurile care stau printre crengile teilor plantati???????? era necesar scoaterea brazilor (Tuia)...
  • CLAUDIUS: Spitalul de Urgenta a cantat ….nu Bere gratisssss…
  • Sugedin Băltoacă: Din 10 postări, 9 sînt la comandă. Gen, postacii băsiști ai lui Udrea de la alegerile anterioare....
  • Gigi Sfiosu': Asistam la o campanie electorala de-a dreptul jalnica. Si daca nu e destul la toata tristetea asta de...

Publicitate

Horoscopul zilei