|

UPDATE: Şedinţă la CL Sebeş. Dezbateri publice înaintea licitațiilor, concesionarea spațiilor verzi și desființarea pieței de flori

Primaria Municipiului Sebes, primarieConsilierii locali din Sebeş s-au reunit marţi, 21 iulie, de la ora 14.00, în şedinţă ordinară, cu 27 de proiecte pe ordinea de zi. Au avut de aprobat propuneri privind înfiinţarea unor posturi la primărie, aprobarea în CL a documentaţiilor pentru investiţii doar după dezbateri publice, în prezenţa specialiştilor din administraţia locală şi care au elaborat aceste documente, aprobarea punctajului obţinut de cererile de repartizare a locuinţelor din domeniul privat (10 cereri), desfiinţarea Pieţei de flori din zona Parcul Tineretului.

Alte proiecte vizează concesionarea activităţilor de întreţinere şi amenajare spaţii verzi din Sebeş, repararea sau vânzarea clădirii „Leul de Aur”, aflată în administrarea Centrului cultural „Lucian Blaga” Sebeş, cumpărarea unui imobil monument istoric de pe strada Lucian Blaga, de la CEC Bank (investiţie de 335.000 de euro) şi acordarea titlului de „cetăţean de onoare” lui Axente Bărbat, care a contribuit la construirea cartierelor de locuinţe din Sebeş.

De asemenea, se mai propune achiziţionarea de veste reflectorizante pentru personalul care execută lucrări de salubrizare şi întreţinere spaţii verzi şi cumpărarea a 75 de brazi artificiali de Crăciun.

UPDATE: Nu a trecut la vot propunerea de vânzare a clădirii „Leul de Aur”, aflată în administrarea Centrului cultural „Lucian Blaga” Sebeş, iar cea privind repararea acesteia a fost retrasă de iniţiator.

De asemenea, a fost respins proiectul privind cumpărarea unui imobil monument istoric de pe strada Lucian Blaga, de la CEC Bank (investiţie de 335.000 de euro).

Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Sebeş (se înfiinţează Biroul de executări silite şi control fiscal, în cadrul Direcţiei Economice; 1 post de şef birou, 5 posturi de execuţie – 3 inspectori clasa I asistent, 2 inspectori clasa I superiori; alte posturi înfiinţate la Biroul Contencios Juridic şi administraţie, Urbanism, Autorizări şi Disciplina în Construcţii, Investiţii, Proiecte cu Finanţare Internă şi Internaţională) a fost amânat.

Citeşte şi MAJORAREA TARIFELOR pentru colectarea deşeurilor la Sebeş, APROBATĂ de consilierii locali. Cât va costa serviciul pentru locuitori

Proiectul ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind regulile şi măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al municipiului Sebeş şi dispoziţia de reglementare a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis şi a fumatului pe teritoriul administrativ al municipiului Sebeş.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui teren în suprafaţă de 2 mp, situat administrativ în Sebeş, strada Drumul Sibiului nr. 4 cu destinaţia amplasare totem publicitar (solicitare Miva Construct)

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 – aparat specialitate primar (42 de funcţii ocupate din totalul de 54)

4.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Sebeş (se înfiinţează Biroul de executări silite şi control fiscal, în cadrul Direcţiei Economice; 1 post de şef birou, 5 posturi de execuţie – 3 inspectori clasa I asistent, 2 inspectori clasa I superiori; alte posturi înfiinţate la Biroul Contencios Juridic şi administraţie, Urbanism, Autorizări şi Disciplina în Construcţii, Investiţii, Proiecte cu Finanţare Internă şi Internaţională)

5.Proiect de hotărâre privind transformarea postului de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului Topometrie – aparatul de specialitate al primarului Sebeş, la expirarea perioadei de stagiu.

6.Proiect de hotărâre privind ţinuta distinctivă a personalului SPAP, SPAS şi a societăţilor private care execută lucrări pe domeniul public (de salubrizare, amenajare şi întreţinere spaţii verzi; veste de culoare verde fosforescent pentru SPAP, veste de culoare galben fosforescent pentru SPAS, veste reflectorizante cu denumirea firmei pentru ceilalţi, echipamentul va fi achiziţionat de Municipiul Sebeş)

7.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 201/2014 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Sebeş în consiliile de administraţie ale şcolilor din învăţământul preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Sebeş (consilierul Ioan Lupşe cere înlocuirea din CA la Şcoala Gimnazială nr. 2 şi Liceul Tehnologic Sebeş din motive personale)

8.Proiect de hotărâre privind dezbaterea publică a documentaţiilor tehnico-economice aferente tuturor investiţiilor de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Sebeş (toate caietele de sarcini privind achiziţia serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice vor fi supuse aprobării CL; cele pentru străzi vor cuprinde obligatoriu rigole deschise doar pe o singură parte, rigole acoperite cu dale de trafic intens sau mediu şi pistă de biciclete; toate documentaţiile tehnico-economice pentru toate investiţiile vor ajunge la aprobat în CL doar după dezbatere publică)

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării a patru branşamente trifazice p= 20 kw pe raza municipiului Sebeş.

10.Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unui microbuz şcolar marca Mercedes Benz Sprinter din dotarea Municipiului Sebeş către Liceul cu Program Sportiv Sebeş (autovehicul cu 28 plus 2 locuri, pentru transportul sportivilor la competiţiile de handbal sau fotbal, respectiv de la învăţământul special la internatul liceului pentru masa de prânz şi al elevilor step by step la internatul liceului, tot pentru masa de prânz)

11.Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 182/35466/2.11.2009 – locatar Ioan Gheorghescu.

12.Proiect de hotărâre privind atribuirea, în baza punctajului obţinut de solicitanţi, a unor „locuri de casă” în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare. (Cristian Dumitru Sfârnaciuc, Nicolae Ciobanu, Elena Corina Tălmaciu, Maria Larisa Stoica)

13.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei din partea Lac Construct SRL asupra imobilului strada Paul Tomiţa, situată în municipiul Sebeş.

14.Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş a investiţiei: „Modernizare strada Uliţa de Jos Lancrăm, Municipiul Sebeş” (valoare modernizare 634.131,04 lei, lucrare recepţionată în februarie 2015, 4752 mp)

15.Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş a investiţiei „Modernizare străzi Crişan şi Şurianu – Petreşti” (strada Crişan – valoare investiţiei 92.030 lei, 1288 mp; Şurianu Petreşti – investiţie 297.239,8 lei 4160 mp, lucrări finalizate decembrie 2014)

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea punctajului obţinut de cererile de repartizare a locuinţelor din domeniul privat al municipiului Sebeş (10 cereri)

17.Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unor brazi artificiali de Crăciun (75 de brazi artficiali cu înălţimea de 2 şi 3 m, respectiv 3 brazi cu înălţimea de 6-8 m; vor fi achiziţionaţi de primărie şi daţi în custodia şcolilor, grădiniţelor, bisericilor, unităţilor militare, căminelor culturale, serviciilor publice şi altor unităţi din Sebeş, Petreşti, Lancrăm, Răhău)

18.Proiect de hotărâre privind desfiinţarea Pieţei de flori – Parcul Tineretului, Municipiul Sebeş (zona nu corespunde noilor cerinţe sanitar-veterinare, potrivit notei DSVSA din iunie 2015; cinci cabine vor fi mutate în Piaţa Dacia; pentru celelalte trei, contractele vor înceta cu previz de 30 de zile, ca urmare a reorganizării; decizia a fost luată după cereri de reziliere contracte şi solicitări din partea locuitorilor din zonă)

19.Proiect de hotărâre privind concesionarea activităţilor de întreţinere şi amenajare spaţii verzi din Sebeş (SPAP nu dispune de personal suficient pentru acoperirea tuturor zonelor şi operaţiunilor; cei 10 angajaţi vor fi preluaţi de firma care va câştiga licitaţia)

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor pentru repararea imobilului clădire „Leul de Aur” şi imobil în suprafaţă de 1041 mp (aflate în administrarea Centrului Cultural „Lucian Blaga”; lucrări pentru a fi locaţie potrivită ca sală de nunţi; potrivit expertizei, valoarea minimală a acestora a fost estimată la 226.580 euro plus 54379,2 euro TVA; presupun consolidări, hidroizolaţii, refacere trotuar, reparaţii şarpantă, tencuieli, termosistem; arhitectul şef Virgil Olteanu susţine că, pentru a putea fi funcţională, sala trebuie demolată şi construită una nouă; astfel, varianta maximală ce include altă construcţie presupune investiţie de 285.160 euro plus TVA 68.438,4 euro; varianta aleasă este de reparare a clădirii)

21.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Sebeş a imobilului Leul de Aur” şi imobil în suprafaţă de 1041 mp (se propune vânzarea imobilelor, pentru că primăria nu dispune de fonduri pentru repararea lor; în primă fazăm vor fi trecute în domeniul privat al municipiului, pentru expertiza ANEVAR şi stabilirea unui preţ de pornire a licitaţiei)

22.Proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilului situat administrativ în Sebeş, str. Lucian Blaga nr. 3-5, monument istoric – cod AB II m B 00333 (CEC Bank vrea să vândă imobilul cu suprafaţă construită de 1786,46 mp şi terenul aferent de 1060 mp, cu 335.000 euro; clădirea ar urma să fie folosită pentru înfiinţarea unei biblioteci virtuale şi amenajată ca apartamente de serviciu pentru medici şi profesori, plus centru de informare turistică, secţie a muzeului şi alte activităţi culturale)

23.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” al Municipiului Sebeş pentru domnul Axente Bărbat (în calitate de manager al şantierului Sebeş, aparţinând IJCM Alba până în 1990, a costruit cartierele de locuinţe din municipiul Sebeş; s-a născut în localitatea Pănade, la 18 aprilie 1845)

24.Proiect de hotărâre privind modificarea caracteristicilor imobilului „Alei şi spaţii verzi cartiere Mihail Kogălniceanu” (blocul 158 de locuinţe sociale a fost demolat, ia pe teren a fost construit loc de joacă pentru copii; se modifică suprafaţa imobilului menţionat de 55.284 mp prin suplimentarea cu 282 mp al spaţiului de joacă)

25.Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a imobilului situat în Sebeş, strada Lucian Blaga nr. 76, ca urmare a finalizării investiţiei de reabilitare termică a clădirii (cinci corpuri de la Şcoala Generală nr. 3)

26.Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Sebeş a imobilelor spaţii comerciale – subsoluri situate în Sebeş, cartierul Valea Frumoasei, Bloc 4 AB.

27.Proiect de hotărâre privind atribuirea terenului aferent construcţiilor proprietate personală.

INFORMĂRI:

– Asociaţia „Hadbal Club Alba Sebeş”, Kronospan Foundation, Prometeu SRL – Corona, Hidroelectrica SA, analiza activităţii semestrul I 2015 – SVSU Sebeş, Asociaţia APA Alba – documente aprobate în AGA 25 iunie 2015, Asociaţiunea Transilvană pentru Literatură Română şi Cultura Poporului Român – ASTRA, Despărţământul „Mihail Kogîlniceanu” Iaşi şi Despărţământul Oamenii Noi – Republica Moldova.

URL scurt: https://sebes.alba24.ro/?p=139253avatar Publicat de pe 20 Iul 2015. Publicat in ADMINISTRATIE, BREAKING NEWS, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Comentate recent

  • IONICA: Schimbarea retelei de alim. cu apa din azbociment[cancirigen]expirata si colmatata[niciodata din 1973 n-a...
  • mia: cum ramane cu cablurile care stau printre crengile teilor plantati???????? era necesar scoaterea brazilor (Tuia)...
  • CLAUDIUS: Spitalul de Urgenta a cantat ….nu Bere gratisssss…
  • Sugedin Băltoacă: Din 10 postări, 9 sînt la comandă. Gen, postacii băsiști ai lui Udrea de la alegerile anterioare....
  • Gigi Sfiosu': Asistam la o campanie electorala de-a dreptul jalnica. Si daca nu e destul la toata tristetea asta de...

Publicitate

Horoscopul zilei