|

JOI: Şedinţă ordinară la Consiliul Local Sebeş. Modernizări de străzi, lucrări la spital, Parcul Arini şi alte investiţii pe ordinea de zi

Primaria Municipiului Sebes, primarieConsilierii locali din Sebeş se reunesc joi, 25 mai, de la ora 14.00, în şedinţă ordinară, cu 34 de proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat documentaţii pentru investiţii la Parcul Arini, spital, modernizări de străzi, extindere reţea de gaze naturale, iluminat, metodologia pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă din bugetul local, serviciul de salubrizare şi relocarea unor conducte de distribuţie gaze naturale pe traseul Autostrăzii Sebeş – Turda

Proiectul ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Sebeş pentru lucrări de săpătură executate pe domeniul public, în vederea realizării investiţiei „Lucrări de intervenţie pentru instalarea cablului magistral de fibre optice în conducta existentă proprietate Telekom /Ericsson din localitatea Lancrăm, jud. Alba”.

2.Proiect de hotărâre cu privire la  acordul Consiliului Local  al Municipiului Sebeş  pentru lucrări de săpătură pe domeniul public, în vederea realizării investiţiei „Extindere conductă de gaze naturale presiune redusă şi două branşamente” – Petreşti, strada Fagului nr. 5, bl. 5F-5E, municipiul Sebeş.

3.Proiect de hotărâre privind exercitarea/ neexercitarea dreptului de preemţiune privitor la cumpărarea imobilului situat administrativ în Municipiul Sebeş, str. Lucian Blaga, nr. 6, jud. Alba, imobil monument istoric conform Listei Monumentelor  Istorice 2015 nr. crt. 548 cod AB-II-m-B-00334.

4.Proiect de hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Sebeş pentru lucrări de săpătură pe domeniul public, în vederea realizării investiţiei „Extindere  conductă şi branşament gaze naturale presiune redusă”- strada Tineretului nr. 1 A, Municipiul Sebeş.

5.Proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite, a metodologiei în vederea acordării ajutoarelor de urgenţă din bugetul local, persoanelor singure sau familiilor din Municipiul Sebeş şi a localităţilor apartinătoare.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alimentării cu gaze naturale a locuinţei – apartament 17, bloc. 2, str. Progresului, loc. Petreşti – Sebeş, proprietate privată a Municipiului Sebeş, locuinţă ce formează obiectul Contractului de închiriere nr. 100/29.07.2005.

7.Proiect de hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Sebeş pentru lucrări de săpătură pe domeniul public, în vederea realizării investiţiei „Alimentare cu energie electrică  spaţiu comercial Profi str. Lucian Blaga, Sebeş, Alba”.

8.Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Şcolii Gimnaziale Petreşti a imobilului Şcoala Gimnazială Petresti – Valea Sebeşului nr. 9, identificat prin CF 79500, nr. Cad 79500-C1, înscris in domeniul public al Municipiului Sebes cu nr. de inventar 10910 şi darea în administrare către Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş.

9.Poiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş a unei suprafeţe de teren înscrise în CF nr. 84413 – 262 mp, situată în intravilanul Mun. Sebeş conform PUZ nr. 28/2013, aprobat prin HCL 363/2013 şi darea în administrare către Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş.

10.Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Sebeş.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Sebeş în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice în subteran.

12.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei 23 a H.C.L. 24/2009 privind Aprobarea Regulamentului de transport taxi şi Regulamentul de organizare a Activității de dispecerat la transport în regim de taxi pe raza administrativ teritorială a Municipiului Sebeş, modificată prin HCL nr. 228/2013 şi HCL nr. 73/2017, în sensul introducerii punctajelor pentru autovehiculele hibride și electrice.

13.Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unor obiective de investiţii din cadrul Cap.66 Sănătate şi Cap. 84 Transporturi, din Programul de investiţii publice pe obiective de investiţii, pe grupe de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2017 şi estimări 2018 – 2020.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare nr. 17764/10.05.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Modernizare  drumuri de exploatare agricolă”- faza  D.A.L.I.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  nr. 15638/21.04.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Semnalistică intrări în Municipiul Sebeş”- faza SF.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare nr. 15673/24.04.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Reabilitare şi revitalizare Parc Arini” – faza D.A.L.I.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  nr. 2450/08.05.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Reabilitare clădire maternitate” – faza D.A.L.I.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare  nr. 15601/21.04.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Modernizare străzi: Lucian Blaga, Mihai Viteazul, 9 Mai, Mioriţei, 24 Ianuarie, Piaţa Primăriei, Piaţa Libertăţii, Municipiul Sebeş”- faza D.A.L.I.

19.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare reţea  apă strada Dorobanţi, Municipiul Sebeş”

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare  la Ocolul Silvic Sebeş RA pe anul 2016.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. şi a R.L.U. Proiect nr. 9/2017 ”PUZ staţie de Epurare Răhău, loc. Răhău, Municipiul Sebeş,- Extravilan, nr. FN, jud. Alba, beneficiar Municipiul Sebeş”.

22.Proiect de hotărâre privind Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv colectare și transport deșeuri municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri pe LOTUL 2, ZONA 2 de operare precum și caietul de sarcini al licitației de colectare și transport deșeuri, întocmit în baza acestuia.

23.Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş a locuinţei „Apartament bl. 70/8 M. Kogălniceanu” din Municipiul Sebeş şi repartizarea în regim de chirie către dl. Todor Nicolae Valentin.

24.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  întocmirii amenajamentului pastoral  pentru pajiştile aflate pe teritoriul UAT Sebeş.

25.Proiect de hotărâre privind reorganizarea activităţii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sebeş, cu modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sebeş din subordinea Consiliului Local Sebeş.

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului, cu privire la transformarea şi mutarea unor posturi vacante.

27.Proiect de hotărâre referitor la acordul Municipiului Sebeş, prin Consiliul Local al Municipiului Sebeş, cu privire la modificarea Contractului de asociere  nr. 46064/30.12.2011 ca urmare a retragerii Comunei Şpring din cadrul asocierii şi aprobarea intrării în asociere a Municipiului Alba Iulia.

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare nr. 1767/18.05.2017 pentru servicii întocmire Studiu de fezabilitate „Reabilitare şi eficientizare sistem iluminat stradal în Municipiul Sebeş”

29.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Temei de proiectare  nr. 2633/16.05.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Extindere Spitalul Municipal Sebeş”- faza S.F.

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  nr. 2680/18.05.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Reabilitare termică clădire spital”- faza D.A.L.I.

31.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Temei de proiectare  nr. 2681/18.05.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Reabilitare termică clădire contagioase” – faza D.A.L.I.

32.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Temei de proiectare  nr. 2677/18.05.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Reabilitare termică clădire neuropsihiatrie”- faza D.A.L.I.

33.Proiect de hotărâre  privind  acordul Consiliului local al Municipiului Sebeş  pentru lucrări de săpătură pe domeniul public în vederea realizării investiţiei “Relocare şi protejare conducte de distribuţie gaze naturale de presiune redusă şi joasă afectate de traseul Autostrăzii Sebeş – Turda, Lotul 1, km 0 +300-14+000”, judeţul Alba.

34.Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare medicilor din cadrul Spitalului Municipal Sebeş.

Informări:

Informarea nr. 17788/11.05.2017- Raportul delegaţiei Municipiului Sebeş la Komarom – Ungaria, din perioada 21.04.2017 – 24.04.2017.

Informarea nr. 18.640/19.05.2017- Raportul delegaţiei  Municipiului Sebeş la Komarom – Ungaria , din perioada 26.04.2017 – 01.05.2017.

Informarea nr. 17043/04.05.2017 – Raport anual al Consiliului de Administraţie al Ocolului Silvic Sebeş R.A. pe anul 2016.

Informarea nr. 17816/11.05.2017 – adresa completare  Bilant SC ECOSTAR GROUP SRL.

URL scurt: https://sebes.alba24.ro/?p=140534avatar Publicat de pe 24 Mai 2017. Publicat in ADMINISTRATIE, BREAKING NEWS, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Comentate recent

  • IONICA: Schimbarea retelei de alim. cu apa din azbociment[cancirigen]expirata si colmatata[niciodata din 1973 n-a...
  • mia: cum ramane cu cablurile care stau printre crengile teilor plantati???????? era necesar scoaterea brazilor (Tuia)...
  • CLAUDIUS: Spitalul de Urgenta a cantat ….nu Bere gratisssss…
  • Sugedin Băltoacă: Din 10 postări, 9 sînt la comandă. Gen, postacii băsiști ai lui Udrea de la alegerile anterioare....
  • Gigi Sfiosu': Asistam la o campanie electorala de-a dreptul jalnica. Si daca nu e destul la toata tristetea asta de...

Publicitate

Horoscopul zilei