|

JOI: Şedinţă la Consiliul Local Sebeş. Sisteme de iluminat solare la treceri de pietoni şi giratorii şi alte proiecte pe ordinea de zi

primaria SebesConsilierii locali din Sebeş se reunesc joi, 29 iunie, de la ora 14.00, în şedinţă ordinară, cu 27 de proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat vânzarea prin licitaţie publică a clădirii şi terenului “Leul de aur”, amplasarea unor sisteme de iluminat solare la trecerile de pietoni şi la zonele de acces în sensurile giratorii din Municipiul Sebeş, documentaţii pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sebeș şi constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”.

Alte proiecte se referă la modificări în calendarul de activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2017 sau modernizări şi lucrări de canalizare.

Proiectul ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al municipiului Sebeş a obiectivelor de investiţii realizate de Şcoala Gimnazială Petreşti.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea caracteristicilor imobilelor „ Alei şi spaţii verzi Valea Frumoasei ” şi „Teren Valea Frumoasei aferent Hidroconstrucţia” aflate în administrarea SPAP.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sebeş din subordinea Consiliului Local Sebeş.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie, în vederea închirierii pe o perioadă de un an a unui spaţiu de 1,00 mp, în vederea amplasării unui automat de băuturi calde, situat în clădirea Primăriei Municipiului Sebeş.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie, în vederea închirierii pe o perioadă de un an a unui spaţiu de 1,00 mp, în vederea amplasării unui aparat spirală (de sucuri, apă minerală, sandwich-uri napolitane, biscuiţi, croissant etc.), situat în clădirea Primăriei Municipiului Sebeş.

6.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 74/2016 privind vânzarea terenului înscris în CF nr. 70916 nr. Cad. 70916 – Sebeş, situat în Petreşti, str. Energiei , nr. 127, ce face obiectul Contractului de concesiune cu IPRODCOOP SRL nr. 2368/15.04.1999.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere imobil (locuinţă construită din fonduri A.N.L. ) nr. 43/15529/11.05.2012 prin încheierea unui act adiţional – titular Edu Constantin.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş.

9.Proiect de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Sebeş a „Planului de ordine şi siguranţă public al Municipiului Sebeş pe anul 2017”.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui teren în suprafaţă de 4 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sebeş , situat administrativ în Sebeş, str. Călăraşi, în dreptul imobilului cu nr. 84, pentru amplasare panou publicitar.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a trei loturi în suprafaţă de 31,71 mp,54,64 mp şi 54,11 mp aflate în imobilul proprietate publică a Municipiului Sebeş din incinta Centrului de Sănătate , situat administrativ în Sebeş, str. Mihai Viteazu nr. 28, având destinaţia desfăşurării activităţii medicale sau activităţii medicale conexe.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare nr. 18765 / 22.05.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii “Construire clădire Liceul tehnologic” – faza SF.

13.Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare în vederea stabilirii valorii de vânzare pentru: Cladire Leul de Aur cu nr. de inventar 10870, Teren aferent Leul de Aur in suprafata de 955 mp, cu nr. de inventar 80132.

14.Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare în vederea stabilirii valorii de piaţă: teren intravilan, situat în administrativ în Sebeş, str. Valea Frumoasei, înscris în CF 84319 Sebeş nr. cad. 84319 în suprafaţă de 771 mp şi teren intravilan situat administrativ în Petreşti-Sebeş, str. Valea Sebeşului, înscris în CF 79548 Sebeş”.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a licitaţiei pentru vânzarea, prin licitaţie publică deschisă, a imobilelor “ Clădire şi teren aferent Leul de Aur” situate administrativ în Sebeş, str. Lucian Blaga, nr.8.

16.Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Sebeş prin arhitectul şef să elibereze acordul de săpătură în vederea executării de lucrări pe terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Sebeş.

17.Proiect de hotărâre privind valorificarea resurselor regenerabile de energie solară prin amplasarea unor sisteme de iluminat solare la trecerile de pietoni şi la zonele de acces în sensurile giratorii din Municipiul Sebeş.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sebeș”, cod proiect 106138.

19.Proiect de hotărâre privind Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv colectare și transport deșeuri municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri pe Lotul 2, zona 2 de operare precum și caietul de sarcini al licitației de colectare și transport deșeuri, întocmit în baza acestuia.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare nr. 21324/15.06.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiții “Modernizare Cartier Mircea cel Mare, Municipiul Sebeş” – faza DALI.

21.Proiect de hotărâre Privind aprobarea Temei de proiectare nr. 21326/15.06.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiții “Reabilitare strada Mircea cel Mare – tronson cuprins între str. Ion Creangă şi Cartier Mircea cel Mare, Municipiul Sebeş” – faza DALI.

22.Proiect de hotărâre privind comasarea punctului 27 cu punctul 31 din Anexa 1 al HCL nr. 3/2017 privind aprobarea Calendarul de activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2017.

23.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 al HCL.nr.3/2017 privind aprobarea calendarului de activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2017.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare nr. 2099 /19.06.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii ,,Execuţie canalizare şi preluare apa pluvială pe segmentul de strada Dorin Pavel situat între intersecţia cu strada Teilor şi intersecţia cu strada Traian”.

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ şi a RLU, proiect nr. 29.2/2016 „Exploatare Agregate Minerale cu Refacerea Mediului ”, Lancrăm, Mun. Sebeș, – extravilan, nr. FN, jud. Alba, beneficiar Total NSA SRL

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ şi a RLU, proiect nr. 1320/2017 „Plan Urbanistic Zonal construire locuinţe colective Sebeş – Drumul Sibiului , nr. FN, jud. Alba, beneficiar Feneşer Gheorghe şi COMAT Alba SA.

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Sebeş la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu”.

Informări:

Informarea nr. 18996 / 24.05.2017 – adresa d-nei Arion Mădălina, Petreşti, str. 1 Mai, nr.179, jud. Alba – solicită atribuirea unei suprafeţe de teren de 160 mp pentru desfăşurarea activităţii profesionale în cadrul Spitalului Municipal Sebeş.

Informarea nr. 20298/07.06.2017 – adresa d-nei Istrate Dorina, preşedinte al Asociaţiei Teofilos şi administrator al grădiniţei Sfântul Nicolae din Sebeş, str. Crişan, nr. 37- solicită înregistrarea grădiniţei în Reţeaua Şcolară a Municipiului Sebeş, prin H.C.L. a Consiliului Local .

Informarea nr. 21114/14.06.2017 – informarea Ocolului Silvic Sebeş R.A. privind situaţiile solicitate de către consilier Radu Călin Şerbănescu.

URL scurt: https://sebes.alba24.ro/?p=140586avatar Publicat de pe 26 Iun 2017. Publicat in ADMINISTRATIE, BREAKING NEWS, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Comentate recent

  • IONICA: Schimbarea retelei de alim. cu apa din azbociment[cancirigen]expirata si colmatata[niciodata din 1973 n-a...
  • mia: cum ramane cu cablurile care stau printre crengile teilor plantati???????? era necesar scoaterea brazilor (Tuia)...
  • CLAUDIUS: Spitalul de Urgenta a cantat ….nu Bere gratisssss…
  • Sugedin Băltoacă: Din 10 postări, 9 sînt la comandă. Gen, postacii băsiști ai lui Udrea de la alegerile anterioare....
  • Gigi Sfiosu': Asistam la o campanie electorala de-a dreptul jalnica. Si daca nu e destul la toata tristetea asta de...

Publicitate

Horoscopul zilei