|

JOI: Şedinţă la Consiliul Local Sebeş. Reorganizarea secţiilor la spital, modificarea tarifelor la salubrizare şi colectare de îmbrăcăminte

primaria SebesConsilierii locali din Sebeş se reunesc în şedinţă ordinară joi, 27 februarie, de la ora 14.00, cu 25 de proiecte pe ordinea de zi. Vor fi luate în discuţie pentru aprobare reorganizarea secţiilor la spital, amplasarea unor containere speciale pentru colectarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte, modificarea tarifelor pentru salubrizare, bugetul ocolului silvic şi schimb de teren proprietatea Hidroconstrucţia SA.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor, pe anul 2014, la Ocolul Silvic Sebeş RA (venituri totale 2.074.984 lei, cheltuieli totale 1.802.378 lei, profit brut 272.606 lei)

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii (ANL), de stabilire a listei de priorităţi si a listei de repartiţie.

3. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 17960/2002 privind administrarea Cimitirului Municipal Sebeş.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeţei de teren aferentă Cimitirului Municipal – str. Augustin Bena Sebeş nr. inv. 80072.

5. Proiect de hotărâre privind  încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 83/19.12.2008 – locatar SC “Floare de Colţ” SRL.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a schimbului terenului din proprietatea Municipiului Sebeş în suprafaţă de aproximativ 880 mp din Sebeş, cartier Valea Frumoasei, zona sediului Sucursalei Sebeş SC Hidroconstrucţia SA cu terenul în suprafaţă de aproximativ 800 mp situat în Petreşti, zona Coloniei TCH, str. Valea Sebeşului aflat în proprietatea SC Hidroconstrucţia SA (pentru amplasarea staţiei de pompare în zona Coloniei Petreşti, în cadrul lucrării de modernizare a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea Sebeş)

7. Proiect de hotărâre  privind darea în administrarea Inspectoratului  pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a unor bunuri imobile, clădiri, instalaţii  şi teren, situate administrativ în Sebeş, str. Depozitelor, nr. 2.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale pentru imobilul teren din administrarea SPAP si proprietatea Municipiului Sebeş, situat administrativ in Sebeş, str. Abatorului, nr. 35, aferent Târgului de animale.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării  secţiilor din cadrul Spitalului Municipal Sebeş

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş, a investiţiei „Reabilitare canalizare strada Florilor – Mun. Sebeş, jud. Alba”, realizată din fonduri IID (valoare investiţie 14.397,51 lei)

11. Proiect de hotărâre privind radierea din domeniul privat al municipiului Sebeş a mijlocului fix „Suflantă” nr. inv. 40434 aflată în administrarea Asociaţiei Intercomunitare Apa Alba.

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii antecontractului  şi a contractului de vânzare – cumpărare  a unei locuinţe construite din fonduri ANL situate administrativ în Sebeş, strada Valea Frumoasei, bloc. 12, scara A, ap. 1.

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea amplasării de către Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco – Catolic Blaj  în Municipiul Sebeş a unor containere speciale pentru colectarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte (containerele vor fi amplasate pe o perioadă de 5 ani, în următoarele locaţii: strada Valea Frumoasei zona BRD, bloc nr. 4; strada Sava Henţia, vizavi de zona tonete flori; strada Mihai Kogălniceanu – zona staţiei de taxi partea stângă a străzii, sens Sebeş – Alba Iulia; zona autogara Sebeş – pe strada Vânători 18)

14. Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii unui act adiţional  la contractul  de concesiune  nr. 16/2004 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 35,00 mp, situat în Sebeş , cartier Aleea Parc, înscris în CF 10134 nr. top. 1748/15/1/1/1/1/1/2/1/2/1/2/1, în favoarea S.C.Multipast S.R.L. Sebeş (extindere spaţiu comercial)

15. Proiect de hotărâre privind încheierea unor acte adiţionale la contractele de închiriere locuinţe ANL – Cartier Lucian Blaga 53 CD.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Spitalului Municipal Sebeş, judeţul Alba.

17. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului situat administrativ în Sebeş, cartier M Kogălniceanu, înscris în CF 79451, curţi construcţii, în suprafaţă de 3494 mp.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului dreptului de folosinţă asupra terenului situat în Lancrăm din folosinţa d-lui Mînzu Daniel în folosinţa d-nei Dendiu Raluca Maria.

19. Proiect de hotărâre privind transmiterea  dreptului de folosinţă gratuită în favoarea  d-lui Riţa Maria – asupra terenului situat în Lancrăm, înscris în CF 2608 sub nr top. 3273/41

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile persoanelor fizice sau persoanelor  juridice fără scop patrimonial, aferent anului 2014.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor practicate de către SC Greendays SRL în cadrul  Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare al Municipiului Sebeş, nr.5/20.02.2012 şi încheierea unui act adiţional privind modificarea Anexei 7 la contract.

22. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 23/2010 (privind modificarea  anexei 1 si anexei 4 a HCL nr. 267/30.07.2009 privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a Pieţelor Dacia Sebeş, modificată prin HCL 361/2009 si HCL 381/2009).

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurii de atribuire a unui număr de 15 autorizaţii taxi.

24. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă ce a fost acordat unor tineri, în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.

25. Proiect de hotărâre privind încetarea HCL 376/2008 şi a HCL 190/2012 şi constituirea noului Consiliu Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Sebeş.

Informări:

Informarea nr. 3423/30.01.2014 – adresa liderului  grupei sindicale a Liceului  cu Program Sportiv Sebeş.

Informarea 3513/30.01.2014 – adresa locuitorilor din Lancrăm , str. Nouă .

Informarea nr. 3994/03.02.2014 – adresa Instituţiei Prefectului jud. Alba.

Informarea nr. 3995/03.02.2014 – adresa Instituţiei Prefectului jud. Alba.

Informarea nr. 4603/07.02.2014 – adresa d-lui Cîmpan Dumitru , Lancrăm , str. Veche, nr. 15.

Informarea nr. 4917/10.02.2014 – Informare privind  serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate –Municipiul Sebeş.

Informarea nr. 4979/11.02.2014- adresa SC Junior Cîrcoană SRL.

Informarea nr. 5247/12.02.2014 – adresa Spitalului Municipal Sebeş .

Informarea nr. 2505/22.01.2014- adresa d-lui Mercurean Ilie, Răhău, str. Principală, nr. 294.

Informarea nr. 5765/17.02.2014 – Adresa d-lui Mărginean Daniel, Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie  1918, nr. 15, Bl. A1, Et. 4, Ap. 7, jud. Alba.

Informarea nr. 6011/18.02.2014 – adresa SC EXPOZIŢII CU TRADIŢII SRL, Bucureşti, str. Ştirbei Vodă , nr. 95, bloc. 25 B, ap. 5.

Informarea nr. 6198/19.02.2014 – adresa S.P.A.P. Sebeş.

 

URL scurt: https://sebes.alba24.ro/?p=137919avatar Publicat de pe 24 Feb 2014. Publicat in ADMINISTRATIE, BREAKING NEWS, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Comentate recent

  • IONICA: Schimbarea retelei de alim. cu apa din azbociment[cancirigen]expirata si colmatata[niciodata din 1973 n-a...
  • mia: cum ramane cu cablurile care stau printre crengile teilor plantati???????? era necesar scoaterea brazilor (Tuia)...
  • CLAUDIUS: Spitalul de Urgenta a cantat ….nu Bere gratisssss…
  • Sugedin Băltoacă: Din 10 postări, 9 sînt la comandă. Gen, postacii băsiști ai lui Udrea de la alegerile anterioare....
  • Gigi Sfiosu': Asistam la o campanie electorala de-a dreptul jalnica. Si daca nu e destul la toata tristetea asta de...

Publicitate

Horoscopul zilei