|

JOI: Şedinţă la Consiliul Local Sebeş. Delegarea serviciului transport, modernizări de străzi, regulament pentru piaţă şi taxă de salubritate

primaria sebesConsilierii locali din Sebeș se reunesc joi, 26 februarie, de la ora 14.00, în şedinţă extraordinară, cu 20 de proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat propuneri pentru modernizări de străzi şi lucrări la reţele de apă şi canalizare în mai multe zone, autorizaţii taxi, delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane, pateneriat cu Crucea Roşie, programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile şi regulamentul de organizare a comerțului în Piața Dacia Sebeș.

Alte proiecte se referă la modernizarea sistemului de iluminat public stradal şi taxă specială pentru cetăţenii care nu au încheiat contract cu operatorul de salubritate.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de atribuire a unui număr de 10 autorizații taxi.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de atribuire a unui număr de 9 copii conforme ale autorizației de transport persoane în regim de închiriere pe raza municipiului Sebeș

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții: „Extindere rețea canalizare pe străzile: Pripocului, Ruzga și Industria Mică, Municipiul Sebeș”- proiect nr.3/2014

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea rețea canalizare pe străzile Spitalului și Unirii; Extindere rețea canalizare, Strada Bujorului”- proiect nr.4/2014

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea rețea apă strada Spitalului; Extindere rețea apă strada Bujorului” – proiect nr.5/2014

6. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sebeș și aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru chiriașul din blocul ANL 12 A, ap 12-cartier Valea Frumoasei

8. Proiect de hotărâre privind închirierea unui protocol de cooperare între Municipiul Sebeș și Societatea Națională de Cruce Roșie din România-filiala Alba în vederea implementării unor acțiuni de interes public

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Sebeș: Abatorului și Spicului, Municipiul Sebeș” – proiect nr. 80/2014

10. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 30 de ani a imobilului teren înscris în CF 80065, nr. cad 80065, în suprafață de 937 mp, situat în Sebeș, cartier M. Kogălniceanu, către Filiala Asociației Filantropia Ortodoxă Sebeș

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial, aferent anului 2015

12. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sebeș a terenului în suprafață de 2014 mp, înscris în C:F: nr. 76942, proprietar Municipiul Sebeș, situat administrativ în Sebeș, Str. Progresului nr.14 și aprobarea vânzarea acestuia

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentul de Organizare a comerțului în Piața Dacia Sebeș”

14. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de încheiere nr.13/13458/29.04.2009

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării studiului de oportunitate privind modernizarea sistemului de iluminat public stradal din municipiul Sebeș și satele aparținătoare (Petrești, Lancrăm, Răhău).

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.9/2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivului de investiții „Extindere iluminat public pe străzile Dorin Pavel, Călărași, Drumul Sibiului, Mărășești, Valea Frumoasei (magazin Billa), Augustin Bena din Municipiul Sebeș și 1 Mai, Valea Sebeșului din localitatea Petrești”

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.19696/08.10.2002 prin renunțare din partea concesionarului

18. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru utilizatori, beneficiari ai serviciilor salubritate care nu au încheiat contract cu operatorul de salubritate pe raza Municipiului Sebeș și a localităților aparținătoare

19. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr.291/2014 privind propunerea de atribuire teren aferent construcțiilor proprietate personală

20. Proiect de hotărâre prind retragerea din administrarea Școlii Gimnaziale nr.2 a imobilului „Școala Generală nr. 2 – săli de clasă” cu nr. inv 10899 și darea în administrare către Școala Gimnazială Sebeș.

Informare nr. 3846/29.01.2015 – adresa Asociația „Club Sportiv Samara”

Informare nr. 3960/29.01.2015 -adresa Serviciului Patrimoniu Transport și Registrul Agricol al Autorității de autorizare în domeniul serviciilor de transport public local

Informare nr.5488/10.02.2015 – adresa Star Transmission SRL

Informare 5578/11.02.2015 – raport de activitate al Poliție Locale Sebeș

Informare nr. 5563/11.02.2015 – adresa locuitorilor de pe str. Fântânele, Municipiul Sebeș

Informare nr.6061/13.02.2015 – adresa SC. Prometeu SRL, Alba Iulia

Informare nr. 5765/12.02.2015 – Nota de Fundamentare – Ocolul Silvic Sebeș RA

Informare nr.5869/13.02.2015 Ocolul Silvic Sebeș RA

Informare nr.6337/17.02.2015 – adresa locuitorilor de pe str. Iezerului și str. Fără Nume, Municipiul Sebeș

Informare nr.6796/19.02.2015 – adresa D-nei Lancrănjan Adina Claudia, administrator SC Saint Vallery SRL

Informare nr.6919/19.02.2015 – adresa SC Greendays SRL

Informare nr. 6915/19.02.2015 – adresa D-lui Șerbănați Lazăr Ion, Sebeș, str. N. Iorga, nr. 19, jud Alba.

URL scurt: https://sebes.alba24.ro/?p=138873avatar Publicat de pe 25 Feb 2015. Publicat in ADMINISTRATIE, BREAKING NEWS, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Comentate recent

  • IONICA: Schimbarea retelei de alim. cu apa din azbociment[cancirigen]expirata si colmatata[niciodata din 1973 n-a...
  • mia: cum ramane cu cablurile care stau printre crengile teilor plantati???????? era necesar scoaterea brazilor (Tuia)...
  • CLAUDIUS: Spitalul de Urgenta a cantat ….nu Bere gratisssss…
  • Sugedin Băltoacă: Din 10 postări, 9 sînt la comandă. Gen, postacii băsiști ai lui Udrea de la alegerile anterioare....
  • Gigi Sfiosu': Asistam la o campanie electorala de-a dreptul jalnica. Si daca nu e destul la toata tristetea asta de...

Publicitate

Horoscopul zilei