|

Consilierii locali din Sebeş au aprobat bugetul pe anul 2013. Vezi ce investiţii primesc finanţare

În proiectul de buget al municipiului Sebeş de anul acesta, totalul veniturilor este de 50.450.740 lei, din care 3.683.290 lei reprezintă excedentul rezultat la încheierea exerciţiului bugetar din 2012, folosit ca sursă de dezvoltare. Pentru obiective de investiţii, alocaţiile bugetare sunt de 6.611.980 lei, la care se adaugă finanţare prin credite de angajament de 8.772.690 lei. Proiectul de buget local a fost aprobat, în şedinţa de luni, de consilierii locali din Sebeş.

La constituirea veniturilor pentru anul 2013 la bugetul local, s-a luat în considerare repartizarea din partea DGFP Alba din din sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, de 16.413.000 lei, sume defalcate TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 67.000 lei, cote defalcate din impozitul pe venit – 107.000 lei, repartizarea din partea CJ Alba a sumelor defalcate din venituri ale bugetului de stat, precum şi a cotelor şi sumelor defalcate din TVA pentru drumuri judeţene şi comunale –50.000 lei. La toate acestea, se adaugă excedentul rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2012, în sumă de 3.682.290 lei, totalul veniturilor fiind de 50.450.740 lei.

La capitolul cheltuieli, în sumă de 50.450.740 lei, cele de personal sunt de 1.844.000 lei, cele cu bunuri şi servicii 1.255.000 lei, cheltuielile de capital 200.000 lei şi alte servicii publice generale: 1.255.740 lei. Suma de 1.655.000 lei reprezintă dobânzi aferente creditelor contractate de Municipiul Sebeş.

La capitolul învăţământ, cheltuielile totale sunt de 17.434.120 lei, din care de personal 13.074.000 lei (317.000 lei 10% hotărâri judecătoreşti), 3.702.450 lei bunuri şi servicii (din care 1.964.000 lei sume din TVA, burse – 510.000 lei, cheltuieli de capital 147.670 lei).

La capitolul sănătate, pentru care au fost alocaţi 1.119.000 lei (119.000 lei reprezintă cheltuieli de personal), ordonator terţiar fiind serviciul public de asistenţă socială.

La capitolul cultură, recreere, religie sunt prevăzuţi 2.472.040 lei, din care pentru bunuri şi servicii 86.000 lei, transferuri între instituţii 1.650.140 lei, alte cheltuieli 250.000 lei (cele pentru asociaţii şi fundaţii – 150.000 lei, susţinerea cultelor – 100.000 lei); Centrul cultural „Lucian Blaga” are rezervaţi 1.450.140 lei, iar primăria municipiului 250.000 lei, pentru activităţi culturale.

La capitolul asistenţă socială, din cei 4.074.900 lei în total, 1.456.000 lei sunt cheltuieli personal, bunuri şi servicii 666.000 lei (serviciul public de asistenţă socială 550.000 lei şi primăria 116.000 lei), transferuri între instituţii 630.000 lei, ordonator fiind Căminul pentru persoane vârstnice), ajutoare sociale 1.139.800 lei (pentru plata asistenţilor personali, ajutoare pentru încălzirea locuinţei, ajutoare de urgenţă, gratuităţi transport urban de călători); 178.100 lei transferuri către Asociaţia „Filantropia” şi „Trebuie”.

La capitolul Locuinţe, servicii, dezvoltare publică: 11.902.290 lei, din care 1.165.000 lei bunuri şi servicii, 9.550.000 lei serviciul public de administrare a patrimoniului (transferuri între instituţii), cheltuieli de capital 1.187.290 lei.

Proiecţia mediului: 284.850 lei, din care 269.450 lei contribuţia municipiului Sebeş la cofinanţarea proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Alba”.

La capitolul Transporturi, suma de 5.988.800 lei, din care 4.570.000 lei cheltuieli de capital, 1.418.080 lei rambursări de credite (patru rate trimestriale, scadente pentru creditul contractat în 2006 cu BCR şi una la creditul Unicredit Ţiriac, din 2009).

În lista obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, totalul este de 6.611.980 lei, obiective finanţate integral sau parţial din venituri proprii fiind de 1.807.850 lei. Bugetul de împrumuturi interne cuprinde suma de 9.289.030 lei.

Spitalul Municipal Sebeş solicită dotarea cu ecograf pentru copiii internaţi la Pediatrie (82.450 lei) şi aparat developat filme radiologice pentru mamograful achiziţional în 2012 (22.510 lei)

Serviciul de Administrare a Patrimoniului are prevăzuţi 10.170.000 lei, din care Căminul pentru persoane vârstnice – 787.000 lei, Centrul Cultural „Lucian Blaga” 1.491.860 lei (realizarea unui bust Mihail Kogălniceanu  – 4.500 lei, achiziţionarea picturii „Convertirea Sfântului Pavel” de Sava Henţia, cu 4.360 lei de la Casa de licitaţii Artmark”)

Bugetul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat este de 16.463.150 lei.

Obiective de investiţii pentru anul 2013:

–          alimentare cu apă sat Răhău (lucrare nouă) – 893.690 lei

–          modernizare Aleea Zorilor, Zorilor, Simion Bărnuţiu, Progresului tronson II – Petreşti (lucrări noi): 761.160 lei

–          modernizare străzi Viitorului, Lemnarilor, Stejarului, Ogorului, Oaşa, M. Sadoveanu, Brânduşei, Luncile Prigoanei, Cibanului, Tipografilor, Bujorului (lucrări noi) – 686.000 lei

–          modernizare strada Şurianu şi Crişan în Petreşti (lucrări noi – 355.480 lei), reabilitare strada Viilor, modernizare strada Simion Bărnuţiu

–          reamenajare exterioară cartier Lucian Blaga (1.070.440 lei, din care 1.000.000 lei aferenţi lucrărilor din 2013, diferenţa necesară este asigurată din împrumut intern)

–          iluminat public strada 8 Aprilie, Pădurenilor, Luncii, Speranţei, Cloşca, Zorii Noi, Viitorului, Lemnarilor, Stejarului, Ogorului, Oaşa, M. Sadoveanu, Luncile Prigoanei, Lungă, Izvorului (lucrare nouă) – 152.000 lei

–          amenajare imobil strada M. Viteazu 39 pentru Biblioteca Municipală Sebeş (485.900 lei) – lucrare nouă

–          extindere Grădiniţa cu program normal nr. 8, strada Mihail Koglniceanu

–          construire Autogara Municipiul Sebeş (continuarea lucrărilor începute în 2011 – 147.480 lei)

–          Modernizare Baza Sportivă (schimbare destinaţie din popicărie în complex sportiv – 1.659.530 lei)

–          Studii pentru: Reamenajare Parcul Tineretului, reamenajare lac, modernizare străzi zona S-E, modernizarea străzilor Zăvoi, Tineretului, Arini, Crângului, Aurel Vlaicu, 8 Martie, Fântâna de Aur, Sticlarilor, Abatorului, Spicului, Stejarului, Viitorului, Lemnarilor, Ogorului, M. Sadoveanu, Brânduşelor, Oaşa, Luncile Prigoanei, Cibinului, Tipografilor, Bujorului. În Petreşti: Crişan, Şurianu, Zorilor, Aleea Zorilor, Simion Bărnuţiu, Progresului tronson II. În Lancrăm: Uliţa de Jos.

–          Studii pentru reabilitare reţea apă strada Spitalului, extindere reţea strada Bujorului (fezabilitate, 7.200 lei)

–          construire şosea de centură a Municipiului Sebeş cu statut de drum urban – servicii de verificare SF şi documentaţie de identificare: 60.000 lei

–          Sistemul informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane (460.000 lei) – continuarea lucrărilor

–          Reactualizare PUG Regulament local şi Strategia de dezvoltare spaţială a municipiului (finalizarea documentaţiei – 37.310 lei)

–          Locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi BL 11 C, cartier Valea Frumoasei, Sebeş (37.200 lei pentru finalizarea proiectului tehnic contractat în 2008)

–          Locuinţe sociale chiriaşilor evacuaţi BL 150 CD şi Bl. 150 F, strada Mircea cel Mare, Sebeş (68.200 lei pentru finalizarea proiectului tehnic contractat în 2008)

–          investiţii învăţământ: 147.670 lei, la Liceul cu Program Sportiv.

Finanţare din împrumuturi interne:

–          continuarea lucrărilor de extindere şi reabilitare la Grădiniţa nr. 2, strada Dorin Pavel, nr. 7 (484.700 lei)

–          amenajare imobil strada M. Viteazu 39 pentru Biblioteca Municipală Sebeş (119.110 lei) – lucrare nouă

–          alimentare cu apă sat Răhău (lucrare nouă) – 202.370 lei

–          modernizare strada Vânători (continuare – 4.233.200 lei)

–          modernizare străzile Nicolae Iorga, Radu Stanca, Tudor Vladimirescu (continuare – 1.713.650 lei)

–          reamenajare exterioară cartier Lucian Blaga (continuare – 2.000.000 lei)

–          modernizare strada Şurianu (continuare – 456.000 lei).

URL scurt: https://sebes.alba24.ro/?p=134926avatar Publicat de pe 8 Apr 2013. Publicat in ADMINISTRATIE, BREAKING NEWS, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Comentate recent

  • IONICA: Schimbarea retelei de alim. cu apa din azbociment[cancirigen]expirata si colmatata[niciodata din 1973 n-a...
  • mia: cum ramane cu cablurile care stau printre crengile teilor plantati???????? era necesar scoaterea brazilor (Tuia)...
  • CLAUDIUS: Spitalul de Urgenta a cantat ….nu Bere gratisssss…
  • Sugedin Băltoacă: Din 10 postări, 9 sînt la comandă. Gen, postacii băsiști ai lui Udrea de la alegerile anterioare....
  • Gigi Sfiosu': Asistam la o campanie electorala de-a dreptul jalnica. Si daca nu e destul la toata tristetea asta de...

Publicitate

Horoscopul zilei