|

VINERI: Şedinţă la Consiliul Local Sebeş. Se supun la vot 27 de proiecte de hotărâre. Vezi ORDINEA DE ZI

Primaria Municipiului Sebes, primarieConsilierii locali din Sebeș se întrunesc vineri, 28 martie, la ora 11.00, în ședință ordinară, pentru a supune la vot mai multe proiecte de hotărâre. Printre acestea se găsesc aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenții pentru mai multe obiective din oraș, aprobarea unor studii de fezabilitate pentru modernizarea unor străzi, majorarea bugetului local cu 100.000 lei, repartizarea unei sume de bani Parohiei Ortodoxe Răhău sau aprobarea încheierii unor contracte de vânzare-cumpărare pentru locuințe ANL.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de demontare uşi şi ferestre vechi şi montat tâmplărie ferestre termopan din lemn de stejar la faţadă; Montat tâmplărie ferestre şi uşi termopan din PVC la partea interioară a clădirii corp A” – L.P.S. Sebeş.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de demontare uşi şi ferestre vechi şi montat tâmplărie ferestre termopan din lemn de stejar la faţadă; Montat tâmplărie ferestre şi uşi termopan din PVC la partea interioară a clădirii corp A” – L.P.S. Sebeş.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi Sebeş: Abatorului şi Spicului, Municipiul Sebeş “- proiect nr. 53/2012 (valoare investiţie  4.146.740 lei, din care construcţii-montaj 3.577.460 lei inclusiv TVA; durată execuţie 30 de luni, din care 3 luni proiect tehnic şi 16 luni execuţie; strada Abatorului: asfaltare 3.809 mp, trotuare pavele beton 1.523 ml, zonă verde 1.204 mp, rigole beton 1.523 ml; reabilitare reţea apă; strada Spicului: asfaltare 1.329 mp, trotuare pavele beton 531 ml, zonă verde 474 mp, rigole beton 534 ml; reabilitare reţea apă; reabilitare reţea canalizare menajeră)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Ion Creangă, Municipiul Sebeş“- proiect nr. 52/2012 (valoare investiţie din bugetul local 2.493.050 lei, din care construcţii-montaj 2.142.710 lei inclusiv TVA; durată execuţie 26 de luni, din care 3 luni proiect tehnic şi 12 luni execuţie; asfaltare 2.733 mp, trotuare pavele beton, zonă verde 1.253 mp, rigole beton 1.047 ml; reabilitare reţea canalizare menajeră)

5. Proiect de hotărâre privind majorarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2014 cu suma de 100,00 mii lei, precum şi utilizarea de la fondul de rezervă bugetară a sumei de 8,46 mii lei.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie a Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2013, precum şi a Situaţiilor financiare ale Municipiului Sebeş la data de 31.12.2013.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri ANL situate administrativ în Sebeş , strada Valea Frumoasei, bloc 12, scara A, ap.11.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri ANL situată administrativ în Sebeş, strada Lucian Blaga, bloc 53, scara C, ap.8.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării a două tunuri şi un catarg în spaţiul situat în interiorul sensului giratoriu aflat la intersecţia străzilor Vânători, Lucian Blaga, Drumul Sibiului, Viilor şi Cântarului.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii de „Piaţa Regală” spaţiului situat în interiorul sensului giratoriu aflat la intersecţia străzilor Vânători, Lucian Blaga, Drumul Sibiului, Viilor şi Cântarului.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării a câte două tunuri la monumentul eroilor din Răhău şi în cimitirele unde sunt morminte ale eroilor din Municipiul Sebeş

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării de stâlpi cu indicatoare stradale la toate intersecţiile din Municipiul Sebeş.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării unor loturi de teren acordate, cu drept de folosinţă gratuită , în baza Legii 15/2003.

14. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 44/15530/11.05.2012 locatar S.C. Opus Medici SRL

15. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei sume de bani Parohiei Ortodoxe Răhău, pentru construire capelă mortuară.

16. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului a mijloacelor fixe „poduri şi podeţe”, debarcader şi platformă debarcader.

17. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului a trei loturi de teren aferente sens giratoriu Kaufland.

18. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă ce a fost acordat unor tineri, în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare .

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea, în baza punctajului obţinut de solicitanţi, a unor „locuri de casă” în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.

20. Proiect de hotărâre privind deplasarea în Olanda şi Germania a d-lui consilier Dan Frăţilă care va reprezenta Municipiul Sebeş în vizita de studiu „Integrarea ciclismului în politicile municipale – cele mai bune practici din Olanda şi Germania” ce se va desfăşura în perioada 6-11 aprilie 2014.

21. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile de natura terenurilor aflate în inventarul domeniului privat al Municipiului Sebeş, situate administrativ în Sebeş, Lancrăm – Şirinii Lancrămului.

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Art.l al HCL nr. 102/2013.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 9/2014.

24. Proiect de hotărâre privind parcelarea imobilului situat administrativ în Sebeş, str. Mihai Viteazul, nr. 3, înscris în CF 75099, curţi construcţii, nr. top 1508/2, în suprafaţă de 665 mp şi nr. top. 1509/2, în suprafaţă de 903 mp.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUZ „Construire hală de producţie şi împrejmuire” extravilan Municipiul Sebeş.

26. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Sebeş a unui imobil teren înscris în CF nr. 79372 Sebeş, nr.top.1391/2 în suprafaţă de 200 mp.

27. Proiect de hotărâre privind propunere de atribuire teren aferent construcţiilor proprietate personală .

28. Informarea nr. 7023/26.02.2014 – adresa d-nei Petrescu Lăcrămioara director la „ASOCIAŢIA SIDONIA CIUGUDEAN”.

29. Informarea nr. 7033/26.02.2014 – adresa d-lui Cămărăşan Dumitru – Sebeş, str. Aleea Parc, nr. 26 A, jud. Alba

30. Informarea nr. 7305/27.02.2014 – adresă de la Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi a Judeţului Alba.

31. Informarea nr. 7779/03.03.2014 – adresa d-nei Itu Simona – Sebeş , str. Decebal , nr. 39, jud. Alba

32. Informarea nr. 7979/04.03.2014 – Dare de seamă – întreprindere Individuală CUTEANU AVRAM MIRCEA.

33. Informarea nr. 8673/07.03.2014- adresa Liceului cu Program Sportiv Sebeş.

34. Informarea nr. 8801/10.03.2014 – Raport financiar pentru anul 2013 – ASOCIAŢIA „HANDBAL CLUB ALBA SEBEŞ”.

35. Informarea nr. 8718/10.03.2014 – adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba.

36. Informarea nr. 9171/12.03.2014 – adresa Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului Sebeş.

37. Informarea nr. 9975/18.03.2014 – adresa d-lor: farm. Bucur Horea şi ing. Dan Alexandru – Sebeş.

38. Informarea nr. 10036/18.03.2014 – situaţie privind demararea achiziţiilor publice – Serviciul Investiţii – Achiziţii.

39. Informarea nr. 10137/19.03.2014 – adresa SC ROMAQUA GROUP SA.

40. Informarea nr. 10290/19.03.2014 – adresa Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului.

41. Informarea nr. 10403/20.03.2014 – adresa SC ALPINVEST CENTER SRL Sebeş.

42. Problemele consilierilor

URL scurt: http://sebes.alba24.ro/?p=138063avatar Publicat de pe 24 Mar 2014. Publicat in ADMINISTRATIE, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Comentate recent

  • IONICA: Schimbarea retelei de alim. cu apa din azbociment[cancirigen]expirata si colmatata[niciodata din 1973 n-a...
  • mia: cum ramane cu cablurile care stau printre crengile teilor plantati???????? era necesar scoaterea brazilor (Tuia)...
  • CLAUDIUS: Spitalul de Urgenta a cantat ….nu Bere gratisssss…
  • Sugedin Băltoacă: Din 10 postări, 9 sînt la comandă. Gen, postacii băsiști ai lui Udrea de la alegerile anterioare....
  • Gigi Sfiosu': Asistam la o campanie electorala de-a dreptul jalnica. Si daca nu e destul la toata tristetea asta de...

Publicitate

Horoscopul zilei