|

JOI: Şedinţă la Consiliul Local Sebeş. Taxă specială de salubritate, posturi de medici şi asistenţi şi lista pentru locuri de casă. Vezi toate proiectele

primaria sebesConsilierii locali se reunesc joi, 27 noiembrie, de la ora 14.00, în şedinţă ordinară, cu 21 de proiecte pe ordinea de zi. Vor vota radierea din inventarul municipiului a unor suprafeţe expropriate pentru lucrările de modernizare la calea ferată incluse în proiectul CF Braşov-Simeria, delegaţie a primăriei în Germania, taxă specială de salubritate pentru cei care nu au contract cu operatorul de servicii în domeniu, înfiinţarea unor posturi de medici şi asistenţi la compartimentul Asistenţă medicală şcolară şi comunitară. De asemenea, vor avea de aprobat lista de repartizare a unor locuri de casă pentru tineri şi completarea calendarului de activităţi cultural-educative.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind radierea din inventarul municipiului Sebeş a unor suprafeţe de teren expropriate pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică „Reabilitarea liniei CF Braşov – Simeria componentă a coridorului IV paneuropean” (este vorba de două drumuri vicinale, De 17 şi De 47, situate în Lancrăm, în zona CFR – hotar Vinţu, parcela Calea Mălaiului, respectiv între strada Calea Vacii şi Dv 35, parcela Câmpu Mare; în total pe teritoriul municipiului sunt vizate pentru expropriere 6 imobile, în suprafaţă totală de 5.370 mp, aflate în administrare publică)

2. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegaţii, care să reprezinte municipiul Sebeş în Budingen, Germania, în perioada 4 – 8 decembrie 2014 (la Târgul de Crăciun din Budingen, ce se desfăşoară în perioada 5-7 decembrie: Cl va suporta din bugetul local contravaloarea cazării, transportului şi diurnelor pentru o delegaţie formată din 6 reprezentanţi ai administraţiei locale: viceprimarul Adrian Bogdan, secretarul Cristina Vlad, directorul economic Luminiţa Toma, referent Nicolae Toma şi consilierii locali Ioan Lupşe şi Mircea Popiuc).

3. Proiect de hotărâre cu privire la reactualizarea Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2014 cu finanţare de la bugetul local – Anexa 3 la buget, aprobată prin H.C.L. nr. 227/2014 (economie de de 3,13 mii lei la obiectivul modernizare strada Vânători)

4. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru utilizatorii beneficiari de serviciile de salubritate care nu au încheiat contract cu operatorul de salubritate pe raza municipiului Sebeş şi a localităţilor aparţinătoare (persoane fizice – 5,5 lei/persoană/lună; persoane juridice – 35 lei/mc/lună inclusiv TVA; tarifele sunt cu 20% mai mari faţă de cele pentru contract; taxa se va aplica după realizarea unui inventar – termen 4 luni – cu persoanele care nu au contract de salubritate; taxa se achită la Direcţia Economică a Primăriei; aplicarea aceste taxe a fost cerută de operatorul de salubritate Greendays SRL, pe baza legislaţiei în vigoare; în documentaţie se menţionează că locuitorii care nu au contract beneficiază fraudulos de serviciile de salubritate, deoarece operatorul colectează şi deşeurile de la aceştia)

5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea devizului general actualizat al obiectivului de investiţii „Extindere încălzire centrală clădire şcoala cu clasele I-VIII „Silviu Cărpinişianu” Sebeş” (în documentaţie se menţionează că în jumătate din imobilul şcolii încălzirea se face cu teracote vechi de peste 30 de ani ce nu mai prezintă siguranţă în utilizare, astfel că a fost necesară această investiţie)

6. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de închiriere nr. 8013/04.04.2002, locatar Cotîrlea Nicolae în beneficiul d-lui Budrală Ovidiu Nicolae (teren construcţie garaj cartier Aleea Parc)

7. Proiect de hotărâre privind modificarea caracteristicilor imobilului „Alei şi spaţii verzi – M. Kogălniceanu” înregistrat în domeniul public al Municipiului Sebeş administrat de către SPAP (SPAP preia în administrare un teren de 937 mp în cartierul Mihai Kogălniceanu, curţi şi construcţii, în urma dezmembrării unui imobil în suprafaţă totală de 3.494 mp, aflat în proprietatea municipiului)

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru chiriaşii din blocul ANL 53CD, cartier Lucian Blaga (9 beneficiari)

9. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea a 10 posturi de asistent medical şi a 2 posturi de medici în cadrul compartimentului Asistenţă medicală şcolară şi comunitară şi modificarea Statului de Funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială Sebeş (posturile vor fi disponibile din 1 decembrie; un medic va acoperi serviciile pentru Grădiniţele cu program prelungit nr. 2, nr. 3 şi nr. 7 din Sebeş, precum şi cea din Petreşti; celălalt medic va fi pentru Şcoala Generală nr. 2 Sebeş şi Şcoala Gimnazială Petreşti; cei 10 asistenţi medicali debutanţi vor deservi fiecare unităţile şcolare enumerate, plus Şcoala nr. 4 Mihail Kogîlniceanu Sebeş şi Liceul cu Program Sportiv)

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei anuale de ierarhizare întocmită pe baza punctajelor obţinute de solicitanţii atribuirii dreptului de folosinţă gratuită asupra unor locuri de casă, acordat în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe (100 de solicitanţi, lista a fost afişată în 12 noiembrie 2014, vezi mai jos lista integral)

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui teren în suprafaţă de 8 mp (4 m x 2 m) aparţinând domeniului public, situat administrativ în Sebeş, str. Mihai Viteazu, nr. 28, pentru amplasarea unui container (modul prefabricat) pentru instalarea echipamentelor aferente reţelei de comunicaţii electronice

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Asistenţă Socială Sebeş

13. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcţiilor proprietate personală

14. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 199/2014, în sensul înlocuirii sintagmei ,,Teren str. Industriilor Sebeş” cu sintagma ,, Teren str. Investitorilor Sebeş”

15. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului privat al municipiului Sebeş a mijlocului fix ,,Autouti8litară Renault Master cabină dublă” achiziţionat din Fondul IID.

16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sebeş a unor imobile terenuri situate administrativ în zona sediului Sucursalei Sebeş a SC Hidroconstrucţia SA şi preluarea acestora din administrarea SPAP.

17. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare: teren intravilan Valea Sebeşului înscris în CF 79548 Sebeş şi teren intravilan Valea Frumoasei înscris în CF 80331 Sebeş şi CF 80215 Sebeş, ce au făcut obiectul Contractului de servicii nr. 66/38164/23.10.2014

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 75 de pomi de Crăciun din fondul forestier aflat în proprietatea publică a municipiului Sebeş şi în administrarea Ocolului Silvic Sebeş RA (pomii vor fi donaţi şcolilor, grădiniţelor, unităţilor militare, bisericilor, căminelor culturale, serviciilor publice locale şi altor instituţii)

19. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr.203/2011, de participare a Municipiului Sebeş, prin Consiliul Local al Municipiului Sebeş, la constituirea asociaţiei ,,Handbal Club Alba-Sebeş”, în calitate de membru fondator (se înlocuieşte reprezentantul Ioan Bunea)

20. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii speciale de analiză a executării lucrărilor pentru obiectivele de investiţii realizate în perioada 2010-2014

21. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 4/2014 privind aprobarea calendarului de activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2014 (se organizează Târgul de Crăciun; taxa pentru aparate, standuri şi tonete pe spaţiul public este de 10 lei/mp/zi; târgul se va desfăşura în perioada decembrie – ianuarie; primăria va pune la dispoziţia comercianţilor căsuţe de lemn)

Informări:

– 32184/17.09.2014 –Adresa Club Sportiv Sebeş 2014.

– 39298/30.10.2014-Zank Theodor şi soţia Zank Ida Agneta , prin av. Lungu Leonard Mircea – Plangere administrativă prealabilă

– 39835/04.11.2014 – Adresa Ocolului Silvic Sebeş R.A

– 40146/05.11.2014 – Adresa Asociaţiei Club Sportiv Fantasy Dance

– 40368/06.11.2014 – Adresa Sociatăţii Naţionale de Cruce Roşie din România

– 41806 / 17.11.2014 – Adresa Arhiepiscopia Ortodoxă a Albei Iuliei

– 41974/18.11.2014 – Adresa Colegiul Naţional Lucian Blaga.

LISTA punctaje pentru atribuire teren loc de casă pentru tineri (Anexa proiect CL nr. ordine 10)

 1. Luca Irina Ioana – 31 puncte
 2. Sfârnaciuc Cristian Dumitru – 26 puncte
 3. Orăşan Raul – 26 puncte
 4. Ciobanu Nicolae – 26 puncte
 5. Tălmaciu Elena Corina – 26 puncte
 6. Stoica Maria Larisa – 26 puncte
 7. Oana Cosmin Titus – 26 puncte
 8. Voina Cristian – 26 puncte
 9. Todor Traian Felician – 26 puncte
 10. Harambaşa Emilia Maria – 26 puncte
 11. Moldovan Ileana Mina – 26 puncte
 12. Ionaş Florin – 26 puncte
 13. Nicola Floare – 26 puncte
 14. Oprea Roxana Simona – 26 puncte
 15. Scutaru Ghiorghiţă – 25 puncte
 16. Jian Diana Simona – 25 puncte
 17. Todor Raul – 25 puncte
 18. Tăgârţă Ciprian Alexandru – 25 puncte
 19. Trandafir Claudiu Adrian – 24 puncte
 20. Pocol Gheorghe – 24 puncte
 21. Poenar Florin – 24 puncte
 22. Pătru Grigore Marian – 24 puncte
 23. Gabor Nicolae Dan – 24 puncte
 24. Muntean Cristina – 24 puncte
 25. Muntean Viorica Mihaela – 24 puncte
 26. Tibu Ioana – 24 puncte
 27. Carneala Cristina Rusalina – 24 puncte
 28. Muntean Alexandru – 24 puncte
 29. Bădilă Silviu Ionel – 24 puncte
 30. Melinte Iuliana – 24 puncte
 31. Bumbu Ion – 24 puncte
 32. Pavel Marian Florin – 24 puncte
 33. Ignat Andrei Petru – 24 puncte
 34. Bălşan Raluca Georgiana – 23 puncte
 35. Pîclişan Nicolae Emanuel – 23 puncte
 36. Dan Mihai Sorin – 23 puncte
 37. Fer Liviu Claudiu – 23 puncte
 38. Cîrcoană Petru Graţian – 23 puncte
 39. Vîrgă Gabriel Iulian – 23 puncte
 40. Iancu Rusalin Cosmin – 23 puncte
 41. Balea Cristina Dana – 23 puncte
 42. Greurus Gherghina Cătălina – 23 puncte
 43. Radu Andreea – 22 puncte
 44. Sora Irina – 22 puncte
 45. Stoica Marius Alexandru – 22 puncte
 46. Sîrbu Adrian Marian – 21 puncte
 47. Catărambă Florin – 21 puncte
 48. Mărginean Alexandra Maria – 21 puncte
 49. Băcăinţan Iulian Codrin – 21 puncte
 50. Băcăinţan Mădălina Ioana – 21 puncte
 51. Cataramba Maria – 21 puncte
 52. Voicu Adrian – 21 puncte
 53. Catărambă Ana Maria – 21 puncte
 54. Voicu Andrei – 21 puncte
 55. Voicu Radu – 21 puncte
 56. Muntean Ioana – 21 puncte
 57. Rîpa Corina Ana – 21 puncte
 58. Balea Emanuela Ioana – 21 puncte
 59. Costea Sorin – 21 puncte
 60. Cioran Ionuţ Andrei – 21 puncte
 61. Furdui Petru – 21 puncte
 62. Man Ramona Mihaela – 21 puncte
 63. Tache Monica Cristina – 21 puncte
 64. Furdui Ana-Maria Mihaela – 21 puncte
 65. Danica Elena Violeta – 21 puncte
 66. Moga Ovidiu Petru – 21 puncte
 67. Stănescu Steluţa – 21 puncte
 68. Arsan Ioan Claudiu – 21 puncte
 69. Postescu Roxana – 21 puncte
 70. Jurju Eugen – 21 puncte
 71. Dreve Ioan Marius – 21 puncte
 72. Moldovan Adrian – 21 puncte
 73. Nicolae Janina Ionela – 20 puncte
 74. Monescu Elena Marcela – 19 puncte
 75. Mărginean Alexandru Florin – 19 puncte
 76. Voina Ioan – 19 puncte
 77. Braşovean Ioan Cosmin – 19 puncte
 78. Bumbu Alexandra – 19 puncte
 79. Simu Marin – 19 puncte
 80. Tokes Adela – 19 puncte
 81. Pâclişan Alexandra Elena – 19 puncte
 82. Pâclişan Simion Cosmin – 19 puncte
 83. Mihalache Oana Daniela – 19 puncte
 84. Martin Mircea Emanuel – 19 puncte
 85. Martin Răzvan Anton – 19 puncte
 86. Nuţă Jasmina Lenuţa – 19 puncte
 87. Bumbu Alina Ancuţa – 19 puncte
 88. Necreală Dumitru Andrei – 19 puncte
 89. Lupean Ioan – 19 puncte
 90. Deoancă Petru Ilie – 19 puncte
 91. Trif Denis Alexandra – 19 puncte
 92. Mărginean Robert Petru – 19 puncte
 93. Habean Nicolae Cătălin – 19 puncte
 94. Cozma Andrei Pavel – 19 puncte
 95. Macavei Dragoş Dan – 19 puncte
 96. Stanciu Florin Marin – 19 puncte
 97. Roşca Ioan Eugen – 18 puncte
 98. Petraşcu Ana Diana – 18 puncte
 99. Vancu Carmen – 14 puncte
 100. Pricop Liana – 0 puncte (respinsă)

URL scurt: http://sebes.alba24.ro/?p=138721avatar Publicat de pe 26 Noi 2014. Publicat in ADMINISTRATIE, BREAKING NEWS, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Un comentariu pentru “JOI: Şedinţă la Consiliul Local Sebeş. Taxă specială de salubritate, posturi de medici şi asistenţi şi lista pentru locuri de casă. Vezi toate proiectele”

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Comentate recent

 • IONICA: Schimbarea retelei de alim. cu apa din azbociment[cancirigen]expirata si colmatata[niciodata din 1973 n-a...
 • mia: cum ramane cu cablurile care stau printre crengile teilor plantati???????? era necesar scoaterea brazilor (Tuia)...
 • CLAUDIUS: Spitalul de Urgenta a cantat ….nu Bere gratisssss…
 • Sugedin Băltoacă: Din 10 postări, 9 sînt la comandă. Gen, postacii băsiști ai lui Udrea de la alegerile anterioare....
 • Gigi Sfiosu': Asistam la o campanie electorala de-a dreptul jalnica. Si daca nu e destul la toata tristetea asta de...

Publicitate

Horoscopul zilei