|

JOI: Ședință la Consiliul Local Sebeș. Modernizări de şcoli, străzi, iluminat public, platforme de gunoi şi audit extern. Ordinea de zi

primaria SebesConsilierii locali din Sebeş se reunesc joi, 28 septembrie, de la ora 14.00, în şedinţă ordinară, cu peste 25 de proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat documentaţii pentru construirea de locuinţe, amenajarea unei stații de taxi, extinderea și reabilitarea unor grădinițe, reabilitarea Școlii Gimnaziale Răhău, construirea unei creșe şi grădiniţă în cartier M. Kogălniceanu, reabilitarea clădirii Dispensarului nr. 2 și a Centrului de Sănătate din municipiu.

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a licitaţiei pentru  vânzarea, prin licitaţie publică deschisă, a mijlocului fix – „Teren neproductiv CAD 184″ în suprafaţă de 12.349 mp (format din două loturi lipite, respectiv: lotul în suprafaţă de 3.688 mp înscris în CF 80867 Sebeş şi lotul în suprafaţă de 8.661 mp înscris în CF 80868 Sebeş), înregistrat în domeniul privat al Municipiului Sebeş

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a licitaţiei pentru vânzarea, prin licitaţie publică deschisă, a imobilelor „Teren curţi construcţii Şirini CF 80599”, în suprafaţă de 6.232 mp, înregistrat în domeniul privat al Municipiului Sebeş cu nr. de inventar 81334.

3. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş a unui număr de 8 platforme subterane de colectare a deşeurilor menajere în Municipiul Sebeş.

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea amenajării staţiei taxi cu trei locuri în refugiul de pe strada Horea, la intersecţia cu strada Dorin Pavel, Municipiul Sebeş.

5. Proiect de hotărâre privind transformarea postului de consilier juridic gradul I din cadrul Aparatului permanent al Consiliului Local al Municipiului Sebeş, pe care este încadrată Angela Rotaru, în post de Consilier juridic gradul IA.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Extindere grădiniţă cu program prelungit Petreşti”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei PUZ si a RLU proiect nr. 11/2017 ”Plan urbanistic zonal Construire locuinţe cuplate, înşiruite şi colective în Municipiul Sebeş”, Sebeş, extravilan, topic ”Câmpul Răhăului nr. FN, jud.Alba”.

8. Proiect de hotărâre privind  certificarea suprafeţei de teren transmisă în folosinţa gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti înscrisă în CF nr. 84969 Sebeş, nr. Cadastral 84969, în suprafaţă de 3.115 mp.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Construire creşă şi Grădiniţă cartier M. Kogălniceanu”.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Reabilitare şcoala Gimnazială Răhău” –faza PT, DE, DTAC, asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor de execuţie a lucrărilor de intervenţii și execuţie a lucrărilor.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Grădinița cu program prelungit nr. 7 Sebeș” Expertiza tehnică.

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sebeş în Consiliile de Administraţie a Şcolilor din învăţământul preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeş.

13. Proiect de hotarare privind  darea în administrarea Spitalului Municipal Sebeș a locuinței de serviciu, situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. Valea Frumoasei, bl. 2, sc. A, ap. 12, jud Alba, aflată în domeniul privat al Municipiului Sebeş cu nr. Inv. 11015.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor străzi – strada Sticlarilor (tronson 2), strada 8 Martie (tronson 2) şi strada 8 Martie (tronson 3) – Municipiul Sebeş.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare pentru a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Puncte de aprindere iluminat public – Municipiul Sebeş”.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sebeş pentru anul şcolar 2017-2018.

17. Proiect de hotărâre privind  transmiterea dreptului de folosinţă gratuită din folosinţa d-nei Tulea (Luca) Irina – Ioana în favoarea d-lui Chiorean Nicolae – Alin asupra terenului situat în Lancrăm, înscris în CF nr.76149 nr.cad.76149 Lancrăm- parcela nr.59.

18. Proiect de hotărăre privind  transmiterea dreptului de folosinţă gratuită din folosinţa d-nei Mihai (Stănescu) Ruxandra Arabela în favoarea d-lui Cîndea Daniel asupra terenului situat în Lancrăm, înscris în CF nr.76126 nr.cad.76126 Lancrăm- parcela nr.42.

19. Proiect de hotărâre privind deplasarea uni delegaţii la Heidenheim – Germania.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  nr.3436/12.09.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiții “Reabilitare clădire Dispensarul nr. 2, str. M. Kogălniceanu, Municipiul Sebeș” – faza D.A.L.I.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare nr. 3451/13.09.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiții “Reabilitare clădire Centru de Sănătate – M. Viteazu nr. 28, Municipiul Sebeș”  – faza D.A.L.I.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Sebeş prin Serviciul Public de Asistenţă Socială şi Asociaţia „Filantropia Ortodoxă”Alba Iulia.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 3/2017 privind aprobarea calendarului de activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2017.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii  “Extindere RED străzile Arini, Râului, Salciei, Ghiocelului – localitatea Lancrăm, jud. Alba”.

25. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare în vederea stabilirii valorii de piaţă în vederea vânzării pentru imobil teren în suprafaţă de 222 mp, situat în Municipiul Sebeş, Petreşti, str. Energiei, nr. 127,înscris în CF 84712 Sebeş nr. cad.84712 -C1 şi imobil teren în suprafaţă de 1604 mp situat în Municipiul Sebeş, Petreşti, str. Energiei, nr. 127, înscris în CF 84713 Sebeş, nr. cad.84713 conform Contractului de prestări servicii nr. 97/26843/17.08.2017.

26. Informarea nr. 27884/30.08.2017 – Raport semestrial cu privire la activitatea Ocolului Silvic Sebeş R.A. pentru semestrul I al anului 2017.

27. Informarea nr. 26/04.09.2017 – Obiecţiuni privind legalitatea H.C.L. nr. 219/2017 – privind aprobarea achiziţionării unui serviciu de audit extern de către Municipiul Sebeş.

28. Informarea nr. 28758/11.09.2017 – adresa domnului Dan Alexandru, Sebeş, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 44, jud. Alba.

URL scurt: http://sebes.alba24.ro/?p=140734avatar Publicat de pe 27 Sep 2017. Publicat in ADMINISTRATIE, BREAKING NEWS, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Comentate recent

  • IONICA: Schimbarea retelei de alim. cu apa din azbociment[cancirigen]expirata si colmatata[niciodata din 1973 n-a...
  • mia: cum ramane cu cablurile care stau printre crengile teilor plantati???????? era necesar scoaterea brazilor (Tuia)...
  • CLAUDIUS: Spitalul de Urgenta a cantat ….nu Bere gratisssss…
  • Sugedin Băltoacă: Din 10 postări, 9 sînt la comandă. Gen, postacii băsiști ai lui Udrea de la alegerile anterioare....
  • Gigi Sfiosu': Asistam la o campanie electorala de-a dreptul jalnica. Si daca nu e destul la toata tristetea asta de...

Publicitate

Horoscopul zilei