|

JOI: Şedinţă la CL Sebeş. Tarife şi spaţii în chirie la autogară, modernizări de străzi şi locuri de casă pentru tineri

primaria sebesÎn prima şedinţă de anul acesta a Consiliului Local Sebeş, programată pentru joi, 30 ianuarie, de la ora 14.00, sunt incluse pe ordinea de zi 41 de proiecte de hotărâri. Printre acestea se află darea în chirie a unor spaţii din Autogara Sebeş, tarife pentru servicii oferite de aceasta, regulamentul de funcţionare, calendarul activităţilor culturale din 2014, cuantumul compensaţiilor în bani pentru serviciul de voluntari pentru situaţii de urgenţă, construirea platformei pentru neutralizarea deşeurilor medicale periculoase la spitalul din oraş. De asemenea, se vor mai vota proiecte privind modernizări de străzi şi iluminat public, reparaţii la Şcoala Gimnazială nr. 2, atribuirea unor locuri de casă pentru tineri.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2014.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru 2014 a persoanelor asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sebeş (850 lei/persoană)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului compensaţiilor în bani care care se vor acorda voluntarilor din Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Sebeş, pentru timpul efectiv de lucru (din ianuarie 2014, pe timpul intervenţiei: şef echipă – 6 lei/oră; pompier servant – 5,10 lei/oră; activităţi de prevenire şi pregătire: şef echipă – 5,10 lei/oră; prompier servant – 5,10 lei/oră; specialist prevenire – 5,10 lei/oră; din iulie 2014, pe timpul intervenţiei: şef echipă – 6 lei/oră; pompier servant – 5,40 lei/oră; activităţi de prevenire şi pregătire: şef echipă – 5,40 lei/oră; prompier servant – 5,40 lei/oră; specialist prevenire – 5,40 lei/oră)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeş pe anul 2014 precum şi estimări 2015-2017.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autogării Sebeş”.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile oferite de Autogara Sebeş (fără tarife pentru curse locale)

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie, în vederea închirierii, pe o perioadă de trei ani a unor spaţii situate în clădirea Autogării Sebeş.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru acces la peroanele din Autogara Sebeş.

9. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 129/1.08.2005.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării chiriilor şi durata prelungirii unor contracte de închiriere pentru chiriaşii din blocul ANL 53CD – cartier Lucian Blaga şi blocul ANL 12 AB – cartier Valea Frumoasei.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării imobilului clădire Centrala termică Lucian Blaga, nr. Inv. 10130, situat în Sebeş – cartier Lucian Blaga (stare avansată de degradare)

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 55 mp din imobilul situat în Sebeş – Petreşti, str. Valea Sebeşului nr. 9, către Asociaţia „Fanfara Petreşti” (din 1.02.2014 până în 31.12.2016, sală de clasă şi hol ce aparţine Şcolii Gimnaziale Petreşti)

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a cabinetului medical în suprafaţă de 121,61 mp din incinta dispensarului medical situat administrativ în Sebeş, imobil aflat în proprietatea privată a municipiului Sebeş, str. Mihail Kogălniceanu nr. 128, cu destinaţia desfăşurării activităţii medicale sau activitate medicală conexă (se închiriază de 5 ani, preţul de pornire al licitaţiei este de 4,35 lei/mp/lună; licitaţia are loc în 3.03.2014, ora 11.00, la sediul primăriei; în caza de neadjudecare, se repetă în 18.03.2014 şi 2.04.2014, la aceeaşi oră)

14. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 83/19.12.2008 – locatar CS Floare de Colţ SRL (spaţiul cu destinaţie farmacie de pe strada 1 Mai nr. 68 din Petreşti, de 48,41 mp, îl preia în chirie Teofarm SRL)

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Sebeş în AGA a SC Apa CTA SA la care municipiul Sebeş prin Consiliul Local este acţionar, precum şi aprobarea contractului de mandat.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 HCL 172/2010 prin care s-a aprobat transferul către Consiliul Local al municipiului Sebeş a managementului asistenţei medicale a Spitalului Municipal Sebeş şi au fost numiţi reprezentanţii Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Sebeş.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 15/2013 privind desemnarea reprezentanţilor CL în comisiile de administraţie ale şcolilor din învăţământul preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a municipiului.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor, pe anul 2014, la Ocolul Silvic Sebeş RA.

19. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui teren în suprafaţă de 25 mp, aparţinând domeniului public, situat administrativ în Sebeş, în zona Valea Frumoasei, în dreptul imobilului cu nr. 2 (zona sens giratoriu), pentru amplasarea unei rulote pentru activităţi de servicii de alimentaţie şi desfacere produse alimentare (preţ pornire 5,66 lei/mp/lună; închiriere pe trei ani; licitaţia are loc în 3.03.2014, ora 13.00, la sediul primăriei; în caza de neadjudecare, se repetă în 18.03.2014 şi 2.04.2014, la aceeaşi oră)

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii la obiectivul „Reparaţii faţade Şcoala Gimnazială nr. 2” (valoarea investiţiei este de 573,33 mii lei, din care construcţii-montaj 516,65 mii lei)

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii: „Reparaţii faţade Şcoala Gimnazială nr. 2”.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare străzi Sebeş: Stejarului, Viitorului, Lemnarilor, Ogorului, Mihail Sadoveanu, Brânduşelor, Oaşa, Luncile Prigoanei, Cibanului, Tipografilor, Bujorului, Municipiul Sebeş”.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii: „Iluminat public pe străzile: 8 Aprilie, Pădurenilor, Luncii, Speranţei, Cloşca, Zori Noi, Viitorului, Lemnarilor, Stejarului, Ogorului, Oaşa, Mihail Sadoveanu, Luncile Prigoanei, Lungă, Izvorului”.

24. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sebeş a unor mijloace fixe care fac obiectul Contractului de delegare a gestiunii către Asociaţia Intercomunitară Apa Alba în vederea casării acestora (reţele de apă şi canalizare pe străzile Tudor Vladimirescu, Radu Stanca şi Nicolae Iorga; valoare totală 270.742, 25 lei)

25. Proiect de hotărâre privind modificarea unor caracteristici ale reţelelor de apă şi de canalizare care au făcut obiectul HCL 302/2013.

26. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat administrativ în Sebeş, str. Mihai Viteazul nr. 3, înscris în CF 75099 curţi construcţii, nr. top 1508/2, în suprafaţă de 665 pm şi nr. top 1509/2, în suprafaţă de 903 mp.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul privat al municipiului Sebeş a mijlocului fix „autovidanjă”, achiziţionat prin programul de investiţii din fonduri IID.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în inventarul municipiului Sebeş a unor reţele de apă şi de canalizare realizate din fonduri IID (în Sebeş: reţea de canalizare pe străzile Peneş Curcanu şi Alunului; reţele de apă pe strada Gării şi Staţia de Epurare Lancrăm; lucrările de reabilitare au fost recepţionate în noiembrie 2013)

29. Proiect de hotărâre privind atribuirea, în baza punctajului obţinut de solicitanţi, a unor locuri de casă în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea privată a municipiului Sebeş în proprietatea d-lui Baiersdorf Christof Heinrich Wilhelm (domiciliat în Germania) a unei suprafeţe de teren situat administrativ în Sebeş, Lancrăm, zona Sirinii Lancrămului, judeţul Alba (teren 32.193 mp, parte din suprafaţa totală de restituit de 103.621 mp drept compensare pentru imobil naţionalizat înainte de 1989 pe strada Gaterului nr. 97-105; în documentaţie se motivează că restul terenului este afectat de căi de acces – lot 1 în suprafaţă de 71.428 mp, din care o parte este stradă)

31. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului activităţilor socio-culturale pe anul 2014 al Centrului de zi pentru persoane vârstnice Sebeş dinc adrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Sebeş.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali prevăzut în Statul de Funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială (97 de locuri)

33. Proiect de hotărâre pentru aprobarea dării în folosinţă gratuită de către SPAS Sebeş a unei părţi (25 mp) din mijlocul fix nr. inv, 11112, înscris în CF nr. 71215 – C1 „Centru de îngrijire persoane cu handicap „Organizaţiei pentru Copii şi Adulţi cu Nevoi Speciale <Trebuie> Sebeş” (atribuire pe 11 luni, cameră de 16 mp şi anexe cu destinaţia sediu social)

34. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de lucrări şi acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute a se efectua obligatoriu de către beneficiarii de ajutor social (lucrări de salubritate în locaţiile: cartierele Aleea Lac şi Aleea Parc, Parcul Tineretului, strada Lucian Blaga, de la Centrul Cultural „Lucian Blaga” până la Drumul Sibiului; strada Drumul Sibiului; autogara; Parcul Arini – la două săptămâni; cartierul romilor – trimestrial; la data de 31 decembrie 2013 se aflau în evidenţe 68 de persoane apte de muncă, beneficiare de ajutor social)

35. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale Art 3, HCL 317/2013.

36. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 86/22.07.2005.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri ANL situate administrativ în Sebeş, strada Valea Frumoasei, Bloc 12, Scara B, Ap. 4.

38. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă ce a fost acordat unor tineri, în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.

39. Proiect de hotărâre privind repartizarea în chirie a unor locuinţe din municipiul Sebeş.

40. Proiect de hotărâre privind transparenţa cheltuirii banului public (se propune ca toate instituţiile publice cărora li s-au alocat surse financiare să comunice prin poşta electronică tuturor consilierilor locali şi conducerii primăriei . primar, viceprimar, secretar – copia facturilor cu valoare mai mare de 500 de lei ce vizează achiziţii de produse sau servicii, în termen de 5 zile de la înregistrarea acestora)

Informări:

–          adresa dnei Cibu Anca Elena şi dlui Petru Vasile, Sebeş, str. Mircea cel Mare, nr. 70 şi 72.

–          adresa SC Şapte Cetăţi SRL Pianu de Jos

–          adresa dlui Dăncilă Radu Ioan, Sebeş, str. Aleea Parc Bl. 25, ap. 9

–          raport semestrial al Consiliului de Administraţie al Ocolului Silvic Sebeş RA

–          adresa arhitect şef Olteanu Virgil

–          adresa Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeş

–          adresa dlui Lucian Vasile Bagiu, asistent universitare dr titular al Departamentului Filologic al UAB

–          referat cu analiza activităţii SVSU Sebeş pe semestrul II 2013

–          adresa CEC Bank Sucursala Alba Iulia

–          rapoarte de evaluare a implementării Legii 544/2001 şi Legii 52/2003 în cursul anului 2013.

–          adresa dlui Bunea Ioan – membru AGA Asociaţia „Handbal Club Alba Sebeş”

–          adresa domnului consilier Sorel Virgil Hăbean

–          adresa SC Greendays SRL

–          două adrese din partea Liceului cu Program Sportiv Sebeş

Suplimentar, pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind punerea  la dispoziţia  proiectului „Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate  din activitatea  spitalicească” a terenului în suprafaţă de 60 mp din incinta  Spitalului Municipal Sebeş , parte din teren înscris în CF 73358 nr. top. 1828/3/2, din domeniul public al Municipiului Sebeş, necesar pentru platforma – construcţie şi  dotare cu echipament de  neutralizare  deşeuri medicale ce se vor realiza în cadrul proiectului pentru Spitalul Municipal Sebeş .

Informarea nr. 2723/2014 – Plângere prealabila  – Cioran Cristina Gabriela   referitor la HCL  nr. 326/2013.

Informarea  nr. 2765/2014 – adresa S.P.A.P. Sebeş .

Informarea nr. 2766/2014 – adresa  S.P.A.P. Sebeş

 

 

URL scurt: http://sebes.alba24.ro/?p=137721avatar Publicat de pe 29 Ian 2014. Publicat in ADMINISTRATIE, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Comentate recent

  • IONICA: Schimbarea retelei de alim. cu apa din azbociment[cancirigen]expirata si colmatata[niciodata din 1973 n-a...
  • mia: cum ramane cu cablurile care stau printre crengile teilor plantati???????? era necesar scoaterea brazilor (Tuia)...
  • CLAUDIUS: Spitalul de Urgenta a cantat ….nu Bere gratisssss…
  • Sugedin Băltoacă: Din 10 postări, 9 sînt la comandă. Gen, postacii băsiști ai lui Udrea de la alegerile anterioare....
  • Gigi Sfiosu': Asistam la o campanie electorala de-a dreptul jalnica. Si daca nu e destul la toata tristetea asta de...

Publicitate

Horoscopul zilei