|

UPDATE: Firma „Nichi Ardeal Construct” solicită încetarea contractului cu CL Sebeş pentru baza sportivă din Parcul Arini și cere banii investiţi

În şedinţa de Consiliu Local de marţi de la Sebeş, se propune încetarea, cu acordul părţilor, a contractului de asociere în participaţiune încheiat în 2007 între CL şi firma “Nichi Ardeal Construct” SRL, aparţinând omului de afaceri Nicolae Matei. Obiectul contractului îl reprezintă administrarea bazei sportive din Parcul Arini. Solicitarea în acest sens aparţine firmei private, iar proiectul este iniţiat de consilierul local Radu Roncea.

UPDATE: Votul asupra acestui proiect de hotărâre a fost amânat pentru o dată ulterioară. Comisiile din CL Sebeş au dat aviz nefavorabil, având în vedere faptul că asupra terenurilor vizate a fi restituite primăriei ar exista o ipotecă pentru un credit bancar contractat de firma privată, astfel că este necesară clarificarea situaţiei. Mai mult, având în vedere că este pe rol un proces în instanţă privind asocierea între CL şi societate, vor fi aduse completări şi precizări la acest proiect, pentru a fi studiate de ambele părţi.

În proiectul de hotărâre se arată că investiţiile a căror realizare au căzut în sarcina “Nichi Ardeal Construct” SRL s-au realizat în termenul stipulat în contractul nr. 48/22057/8 august 2007 şi în prezent se află în proprietatea firmei.

Se propune preluarea în proprietatea Municipiului Sebeş a investiţiilor rezultate ca urmare a asocierii, cu plata contravalorii acestora. Valoarea investiţiilor efectuate în cadrul asocierii va fi stabilită de către un expert tehnic autorizat şi agreat de ambele părţi.

Evaluarea investiţiilor, modalitatea şi efectuarea plăţii acestora ar urma să fie decise într-o şedinţă CL ulterioară.

În documentaţia proiectului este prezentată o plângere prealabilă semnată de administratorul “Nichi Ardeal Construct” SRL, Nicolae Matei, reprezentat de avocatul Ioan Rus, prin care solicită CL Sebeş să fie de acord cu următoarele:

“Încetarea contractului de asociere în participaţiune înregistrat la Primăria municipiului Sebeş (…) prin acordul părţilor şi ca urmare a formulării de către Municipiul Sebeş prin fostul primar a acţiunii în contencios administrativ” la Tribunalul Alba.

“SC Nichi Ardeal Construct SRL să restituie Municipiului Sebeş terenurile preluate în baza contractului de asociere în participaţiune”.

“Municipiul Sebeş să plătească SC Nichi Ardeal Construct SRL preţul de circulaţie al construcţiilor edificate pe terenul ce face obiectul contractului de asociere în participaţiune”.

Solicitările sunt motivate în contextul “relaţiilor conflictuale apărute între fostul primar Liviu Mugurel Sârbu şi administratorul” firmei, acesta formulând o acţiune în constatarea nulităţii contractului de asociere în participaţiune, care se află în soluţionare la Tribunalul Alba. “În acest dosar am făcut oferta soluţionării pe cale amiabilă a litigiului prin încheierea unei tranzacţii, în sensul de a fi de acord cu încetarea contractului de asociere în participaţiune, cu restituirea terenurilor şi cu plata de către Municipiul Sebeş a sumei reprezentând preţul de circulaţie al construcţiilor. Am constatat că în legătură cu această ofertă nu am primit niciun răspuns din partea Consiliului Local al Municipiului Sebeş şi a primarului municipiului Sebeş”, se arată în documentul amintit.

Astfel, administratorul firmei solicită o hotărâre din partea CL în acest sens, în caz contrar sau al unui răspuns negativ având intenţia să se adreseze instanţei şi să ceară în justiţie şi sporul de valoare adus fondului şi daune interese, reprezentând câştigul nerealizat şi prejudiciul de imagine cauzat prin susţinerea caracterului ilegal al contractului de asociere în participaţiune.

În acelaşi document se prezintă şi situaţia care a condus la aceste demersuri:

“Prin Hotărârea nr. 410/27.09.2006, Consiliul Local al Municipiului Sebeş a aprobat asocierea în participaţiune a Municipiului Sebeş cu Nichi Ardeal Construct SRL în vederea realizării în comun a unei baze sportive-recreative în Parcul Arini – Sebeş, pentru locuitorii municipiului.

La Articolul 2 din hotărâre s-a prevăzut că forma contractului de asociere în participaţiune va forma obiectul unei alte hotărâri a consiliului local, după întocmirea şi aprobarea documentaţiei de parcelare a suprafeţei de teren ce va fi pusă la dispoziţie în vederea realizării obiectivului propus şi după notarea parcelării în cartea funciară.” Ulterior, CL Sebeş a adoptat HCL 193/27.07.2007, prin care s-a aprobat încheierea contractului pentru realizarea bazei sportive pe următoarele terenuri:

–          teren de 3.293 mp, reprezentând parc public, cu destinaţie desfăşurare sporturi extreme

–          teren de 1.143 mp, reprezentând parc public, cu destinaţie amplasare filigorii

–          teren de 550 mp, reprezentând parc public, cu destinaţie parc joacă copii

–          teren de 8.585 mp, reprezentând păşune – rât, cu destinaţie amenajare şi exploatare teren fotbal.

Cele două hotărâri au fost avizate de legalitate de secretarul municipiului Sebeş, iar Instituţia Prefectului Alba a solicitat CL să modifice contractul cu menţionarea la art. 4 a persoanelor care au dreptul de a folosi baza sportiv-recreativă de luni până vineri sau ce beneficii implică pentru municipiul Sebeş dreptul de a folosi această bază în intervalul amintit. La 1 octombrie 2007, s-a încheiat un proces verbal prin care s-a făcut menţiunea că “Beneficiază de luni până vineri următoarele persoane, de la ora 8.00 – 14.00, unităţile preşcolare (grădiniţe), unităţile primare, gimnaziale şi liceale de pe raza administrativ teritorială a municipiului Sebeş”. Aceasta a fost trecută într-o hotărâre de CL adoptată în 3 octombrie 2007, în care se preciza în plus că “beneficiarii pot organiza activităţi cu caracter sportiv, în mod excepţional şi în timpul săptămânii, precum şi sâmbăta şi duminica, cu înştiinţarea prealabilă şi acordul reprezentanţilor asociaţilor”. Hotărârea a primit avizul de legalitate din partea Prefecturii.

În 16 august 2007, CL Sebeş a predate firmei terenurile cu care Municipiul Sebeş a intrat în asociere, iar societatea a realizat investiţiile, în termenul prevăzut de 3 ani.

În 5 octombrie 2007, CL Sebeş a aprobat planul urbanistic de detaliu pentru obiectivul “Arini Sebeş, spaţii alimentaţie publică, cazare, agreement, sport şi anexele acestora, terenuri de sport”.

“Deoarece pentru realizarea bazei sportive-recreative suprafaţa de teren de 13.571 mp, predată (…) nu era suficientă, reprezentantul firmei a solicitat CL extinderea cu 1.000 mp a suprafeţei de teren”, iar fostul primar Liviu Mugurel Sârbu a iniţiat proiectul de HCL nr. 131/31 martie 2009 ce a fost aprobat. S-a decis încheierea unui act adiţional în care să se menţioneze că terenul va fi exploatat în comun, pentru realizarea unei clădiri cu destinaţia sală de billiard şi tenis de masă, precum şi căsuţe din lemn, potrivit HCL 401/2008.

Asocierea Consiliului Local Sebeş cu firma “Nichi Ardeal Construct” SRL Sebeş a fost subiect de discuţii aprinse încă din momentul deciziei, în 2006 de colaborare pentru amenajarea bazei sportive în Parcul Arini. Potrivit adevărul.ro, o firmă de consultanţă angajată de primărie în 2008 preciza că CL şi-a depăşit competenţele legale când a decis asocierea în participaţiune cu firma privată. Potrivit raportului consultanţilor, dacă în cererea depusă de societate în atenţia Primăriei se solicitau 8.500 mp, la final s-au atribuit 13.471 mp, “fără justificare cu privire la majorarea suprafeţei“. Au mai fost evidenţiate neconformităţi privind destinaţia terenului, gândită iniţial ca o bază sportivă şi de agrement, popicărie, teren de joacă pentru copii şi scenă de spectacole, pentru ca în octombrie 2007 CL Sebeş să aprobe teren tenis, duşuri, vestiare, saună, sala masaj, sala gimnastică, fitness, teren minifotbal şi bar.

La acel moment, omul de afaceri Nicolae Matei preciza, citat de adevărul.ro, că „la şedinţa de consiliu în care s-a citit acest raport a mai existat un raport de audit din care rezultă că asocierea a fost legală “. La rândul său, primarul Alexandru Dăncilă, pe atunci consilier local amintea că s-a acordat aviz de legalitate din partea serviciilor primăriei şi că în CL s-a discutat fiecare articol şi toate au fost considerate legale.

URL scurt: http://sebes.alba24.ro/?p=135078avatar Publicat de pe 14 Mai 2013. Publicat in ADMINISTRATIE, BREAKING NEWS, EVENIMENT. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

3 comentarii pentru “UPDATE: Firma „Nichi Ardeal Construct” solicită încetarea contractului cu CL Sebeş pentru baza sportivă din Parcul Arini și cere banii investiţi”

  1. […] de zi. Se vor discuta şi vota darea în administrare a clădirii autogării către SPAP şi încetarea contractului de asociere cu “Nichi Ardeal Construct” pentru baza sportivă […]

  2. […] Vezi şi Firma „Nichi Ardeal Construct” solicită încetarea contractului cu CL Sebeş pentru baza sporti… […]

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Comentate recent

  • IONICA: Schimbarea retelei de alim. cu apa din azbociment[cancirigen]expirata si colmatata[niciodata din 1973 n-a...
  • mia: cum ramane cu cablurile care stau printre crengile teilor plantati???????? era necesar scoaterea brazilor (Tuia)...
  • CLAUDIUS: Spitalul de Urgenta a cantat ….nu Bere gratisssss…
  • Sugedin Băltoacă: Din 10 postări, 9 sînt la comandă. Gen, postacii băsiști ai lui Udrea de la alegerile anterioare....
  • Gigi Sfiosu': Asistam la o campanie electorala de-a dreptul jalnica. Si daca nu e destul la toata tristetea asta de...

Publicitate

Horoscopul zilei