|

A început depunerea de candidaturi pentru alegerile locale, la birourile de circumscripţie electorală din Alba

De vineri, la birourile circumscripţiilor electorale din judeţul Alba se pot depune candidaturile în vederea participării la alegerile locale din 10 iunie. Înscrierea candidaţilor pentru funcţiile de primar şi consilier local se face până în data de 1 mai, la cele 78 de circumscripţii aferente unităţilor administrativ-teritoriale cu primării din Alba.

Potrivit calendarului de alegeri, din 11 mai va începe oficial campania electorală, cu desfăşurare până în data de 9 iunie, ora 7.00. Cel mai târziu în data de 1 mai, Biroul Judeţean pentru Administrarea Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Alba pune la dispoziţia primarilor listele electorale permanente.

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, candidaţii independenţi şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot solicita acordarea timpilor de antenă către conducerile posturilor de radiodifuziune şi televiziune, publice şi private sau, după caz, ale studiourilor teritoriale ale acestora, până în 1 mai, pentru campania electorală.

Tipărirea buletinelor de vot se face până cel târziu în data de 31 mai şi vor fi trimise în judeţe.

Votul propriu-zis în cadrul alegerilor locale din 2012 se desfăşoară în data de 10 iunie, în intervalul orar 7.00 – 21.00.

Puteţi consulta aici lista cu numerotarea circumscripţiilor electorale din Alba, cu numele preşedinţilor şi locţiitorilor desemnaţi.

Vă prezentăm alte informaţii din calendarul alegerilor:

– în termen de 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi: afişarea candidaturilor acceptate, de către Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 1 Alba, la sediul biroului electoral de circumscripţie

– în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea candidaturii: formularea de contestaţii împotriva acceptării unei candidaturi, de către cetăţeni, partide politice, alianţe politice şi alianţe electorale, în scris

– în cel mult 48 de ore de la respingerea candidaturii: formularea de contestaţii împotriva respingerii unei candidaturi, de către candidat, partide politice, alianţe politice sau alianţe electorale care au propus candidatura respectivă, în scris

– în termen de 48 de ore de la înregistrarea contestaţiei: soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva admiterii sau respingerii candidaturii, de către Judecătoriile Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeş, Cîmpeni, respectiv Tribunalul Alba, prin hotărâre

– în termen de 24 de ore de la pronunţarea hotărârii: declararea recursului împotriva hotărârii date în contestaţie în cazul admiterii sau respingerii candidaturii, de către cetăţeni, candidaţi, partide politice, alianţe politice sau alianţele electorale, în scris

– în termen de 24 de ore de la înregistrarea recursului: soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronunţate în soluţionarea contestaţiei privind admiterea sau respingerea candidaturii, de către Tribunalul Alba, respectiv Curtea de apel Alba Iulia, prin hotărâre definitivă şi irevocabilă

– în termen de 10 zile de la primirea listelor electorale permanente, cel mai târziu la data de 11 mai 2012: punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, la cererea şi pe cheltuiala acestora, a copiilor de pe listele electorale permanente, precum şi de pe listele electorale suplimentare, de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Alba

– în termen de cel mult 45 de zile de la stabilirea zilei votării, cel mai târziu la data de 11 mai 2012: actualizarea listelor electorale complementare, de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Alba, împreună cu Biroul pentru Străini al judeţului Alba

– în termen de 5 zile de la data până la care se pot propune candidaturile, cel mai târziu la data de 6 mai 2012: comunicarea către birourile electorale de circumscripţie a numelui şi prenumelui reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care vor face parte din aceste birouri electorale, de către filialele locale ale partidelor politice, alianţelor politice şi  alianţelor electorale, în scris

– până la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de 7 mai 2012: comunicarea către prefecţi a semnelor electorale, în vederea imprimării lor pe buletinele de vot, de către Biroul Electoral Central, în scris

– după expirarea termenului de depunere a candidaturilor, cel mai târziu la data de 8 mai 2012: rămânerea definitivă a candidaturilor, în sarcina Biroului electoral de circumscripţie judeţeană nr. 1 Albam prin Proces verbal

– după rămânerea definitivă a candidaturilor: întocmirea situaţiei centralizate privind numărul de liste complete depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, de către Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 1 Alba

– în termen de 24 de ore de la întocmirea situaţiei centralizate: transmiterea către Biroul Electoral Central a situaţiei centralizate privind numărul de liste complete depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, de către Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 1 Alba, în scris

– în termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de 9 mai 2012: completarea birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie, în funcţie de numărul candidaturilor şi, eventual, prin tragere la sorţi

– în termen de 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de 10 mai 2012: comunicarea la Biroul Electoral Central a reprezentanţilor partidelor politice neparlamentare, ai alianţelor politice sau alianţelor electorale ale acestora şi completarea cu aceştia a Biroului Electoral Central, de către partidele politice neparlamentare, alianţele politice şi alianţele electorale ale acestora care au depus liste complete pentru consiliile judeţene în cel puţin 18 judeţe; în sarcina Biroului Electoral Central, în prezenţa reprezentanţilor partidelor politice neparlamentare, alianţelor politice sau alianţelor electorale ale acestora şi în funcţie de numărul candidaturilor şi, în caz de egalitate, prin tragere la sorţi

– cel mai târziu la data de 11 mai 2012: tragerea la sorţi pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot, de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie judeţeană nr. 1 Alba; preşedintele biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală

– până la începerea campaniei electorale, cel mai târziu la data de 10 mai 2012: stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral, de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Alba, prin dispoziţie

– în termen de 48 de ore de la completarea birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice, cel mai târziu la data de 11 mai 2012: formularea de contestaţii privind completarea birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice sau alianţelor electorale, de către persoanele interesate

– cu 30 de zile înainte de data desfăşurării alegerilor, 11 mai 2012: începerea campaniei electorale

– în termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorţi, cel mai târziu la data de 12 mai 2012: comunicarea către prefect a ordinii pentru înscrierea pe buletinele de vot, a listelor de candidaţi şi a candidaţilor la funcţia de primar şi a candidaţilor la funcţia de preşedinte al consiliului judeţean, precum şi a ordinii pentru candidaţii independenţi; de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie judeţeană nr. 1 Alba, respectiv de preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală; în scris

– în termen de 2 zile de la înregistrarea contestaţiilor, cel mai târziu la data de 15 mai 2012: soluţionarea contestaţiilor privind completarea birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice sau alianţelor electorale; de către Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 1 Alba, respectiv Biroul Electoral Central; prin hotărâre definitivă şi irevocabilă

– înainte de desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia, cel mai târziu la data de 30 mai 2012: întocmirea listei cu jurişti şi alte persoane propuse de primar care au, de regulă, cel puţin studii medii şi nu fac parte din nici un partid politic, dintre care vor fi desemnaţi preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia; de către prefectul judeţului Alba, la propunerea primarilor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Alba

– înainte de tipărirea buletinelor de vot: prezentarea unui exemplar al primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot din fiecare circumscripţie electorală, membrilor biroului electoral de circumscripţie judeţeană; de către prefectul judeţului Alba

– înainte de tipărirea buletinelor de vot: transmiterea listelor de candidaţi ordonată conform înscrierii în buletinele de vot pentru fiecare funcţie eligibilă stabilită pentru fiecare circumscripţie electorală comunală, orăşenească, municipală, respectiv circumscripţia electorală judeţeană nr. 1 Alba, în vederea personalizării proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor; de către Prefectul judeţului Alba, în scris, reprezentantului Institutului Naţional de Statistică în cadrul Comisiei Tehnice Judeţene

– cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor, termen limită 31 mai 2012: tipărirea buletinelor de vot, de către Birourile electorale de circumscripţie, prin grija prefectului judeţului Alba

– după tipărirea buletinelor de vot: preluarea de la prefect a buletinelor de vot de către primar împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscripţie; de către prefectul judeţului Alba, primarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Alba, preşedintele biroului electoral de circumscripţie, prin proces verbal

– în termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia, cel mai târziu la data de 1 iunie 2012: comunicarea către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a numărului de candidaţi propuşi de fiecare partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală; de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie, în scris

– în termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia, cel mai târziu la data de 2 iunie 2012; comunicarea reprezentanţilor în biroul electoral al secţiei de votare, de către partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au depus liste de candidaţi sau  propuneri de candidaţi pentru funcţia de primar în circumscripţia respectivă, în scris

– în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 28 alin. 8, cel mai târziu la data de 3 iunie 2012: completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale; de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, prin proces verbal

– în termen de 3 zile de la tipărirea buletinelor de vot, cel mai târziu la data de 3 iunie 2012: afişarea a câte unui buletin de vot din fiecare categorie, vizat şi anulat de preşedintele biroului electoral de circumscripţie, la sediul primăriei, al biroului electoral de circumscripţie şi al biroului electoral al secţiei de votare: de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Alba, preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Cu 5 zile înainte de data alegerilor – 5 iunie 2012: comunicarea către biroul electoral de circumscripţie a numărului definitiv de alegători pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente, copiile de pe listele electorale complementare şi în lista suplimentară; de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Alba, în scris

– cu cel puţin 2 zile înaintea datei alegerilor, cel mai târziu în data de 8 iunie 2012: solicitarea de acreditare, ca delegaţi, a reprezentanţilor tuturor partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care au participat la alegeri şi nu au reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare: de către conducerile organizaţiilor judeţene ale partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, prin solicitare scrisă adresată biroului electoral de circumscripţie

9 iunie 2012, ora 7.00: încheierea campaniei electorale

– cel mai târziu în preziua alegerilor, termen limită 9 iunie 2012: predarea buletinelor de vot preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Alba, împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscripţie, prin proces verbal

– în ajunul zilei alegerilor, 9 iunie 2012, ora 18.00: prezentarea preşedintelui şi a membrilor biroului electoral al secţiei de votare la sediul acesteia şi luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare şi a pazei în jurul localului de vot; de către reşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare;

– în ziua votării, 10 iunie 2012, ora 6.00: verificarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, a existenţei materialelor necesare votării (urne, liste electorale, formulare de liste electorale suplimentare, ştampile, tuşiere etc.), sigilarea urnelor prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare şi aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare pe ultima pagină (albă) a buletinelor de vot; de către preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare

– 10 iunie 2012, ora 7.00: începerea votării

– 10 iunie 2012, ora 21.00: închiderea votării

– după închiderea votării: numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale şi întocmirea dosarelor cu rezultatele votării; de către preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare, prin proces verbal

– în cel mult 24 de ore de la închiderea votării, cel mai târziu la data de 11 iunie 2012, ora 21.00: predarea către biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală, a dosarelor cuprinzând rezultatele votării în secţia de votare; de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu cel puţin 2 membri ai biroului electoral al secţiei de votare, stabiliţi prin tragere la sorţi, prin proces verbal. Transportul se face cu pază militară.

– după primirea dosarelor de la birourile electorale ale secţiilor de votare: predarea către biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 1 Alba, a dosarelor cuprinzând cu  rezultatele pentru Consiliul judeţean Alba, Preşedintele Consiliului judeţean Alba; de către locţiitorul preşedintelui biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală, împreună cu un alt membru al biroului desemnat prin tragere la sorţi, prin proces verbal. Transportul se face cu pază militară.

– după primirea dosarelor conţinând procesele-verbale cu rezultatul numărării voturilor de la toate birourile electorale ale secţiilor de votare şi după soluţionarea contestaţiilor formulate: totalizarea voturilor şi atribuirea mandatelor            Biroul electoral de circumscripţie, prin proces verbal

– în termen de cel mult 48 de ore de la închiderea votării, 12 iunie 2012, ora 21.00: formularea de cereri pentru anularea alegerilor într-o circumscripţie electorală; de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau candidaţii independenţi; prin cerere motivată, însoţită de dovezile pe care se întemeiază

– transmiterea unui exemplar al procesului verbal întocmit de biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală la Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 1 Alba; de către Biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală

– înaintarea dosarului privind alegerea consilierilor locali, consilierilor judeţeni, după caz la consiliile locale, Consiliul judeţean Alba. Dosarul privind alegerea primarului se trimite, după caz, la Judecătoriile Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeş, Cîmpeni, iar cel privind alegerea Preşedintelui Consiliului judeţean Alba la Tribunalul Alba, de către Biroul electoral de circumscripţie. Transmiterea dosarelor se face în vederea validării mandatelor

– centralizarea voturilor şi rezultatul alegerilor pe judeţ, pe partide politice, alianţe politice, alianţe electorale şi candidaţi independenţi şi încheierea câte unui proces verbal pentru consilierii locali, consilierii judeţeni, respectiv pentru primari, preşedintele consiliului judeţean şi publicarea în Monitorul Oficial al judeţului, a rezultatului alegerilor; de către Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 1 Alba

– înaintarea unui exemplar al procesului verbal întocmit de Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 1 Alba, împreună cu procesele verbale primite de la birourile electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală, cu pază militară, la Biroul Electoral Central, în vederea centralizării rezultatelor pe ţară şi publicării lor în Monitorul Oficial al României; de către Biroul electoral de circumscripţie judeţeană nr. 1 Alba

– totalizarea voturilor la nivel naţional şi asigurarea publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I; de către Biroul Electoral Central

URL scurt: http://sebes.alba24.ro/?p=87623avatar Publicat de pe 20 Apr 2012. Publicat in Fără categorie. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin RSS 2.0.

Lasa un raspuns

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

Publicitate

www.AutoPieseonline24.RO

Publicitate

Comentate recent

  • IONICA: Schimbarea retelei de alim. cu apa din azbociment[cancirigen]expirata si colmatata[niciodata din 1973 n-a...
  • mia: cum ramane cu cablurile care stau printre crengile teilor plantati???????? era necesar scoaterea brazilor (Tuia)...
  • CLAUDIUS: Spitalul de Urgenta a cantat ….nu Bere gratisssss…
  • Sugedin Băltoacă: Din 10 postări, 9 sînt la comandă. Gen, postacii băsiști ai lui Udrea de la alegerile anterioare....
  • Gigi Sfiosu': Asistam la o campanie electorala de-a dreptul jalnica. Si daca nu e destul la toata tristetea asta de...

Publicitate

Horoscopul zilei